Công văn về việc ủng hộ công chức cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh miền Trung bị lũ lụt

19/10/2010
Trong những ngày qua, từ 1-5/10/2010, sau đó từ ngày 15/10/2010 đến nay, mưa lớn đột ngột ở các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã gây ra lũ lụt thiệt hại rất nặng nề cho các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Qua theo dõi, báo cáo của các địa phương thì đến nay thiệt hại đối với cơ quan nhà nước, gia đình của các đồng bào miền Trung, trong đó có các cán bộ, công chức ngành THADS rất lớn nhất là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhiều gia đình không còn chỗ trú ngụ, không có lương thực, thực phẩm, nước uống...


Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị các đồng chí Cục trưởng kêu gọi cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa phương tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung, đồng thời quan tâm, hỗ trợ mỗi người 01 ngày lương để giúp đỡ cho cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình khắc phục khó khăn.

Mọi sự đóng góp về tiền ủng hộ cho cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc các tỉnh miền Trung xin gửi đến địa chỉ Tổng cục Thi hành án dân sự thông qua Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự. Số tài khoản: 93401.182 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình - Hà Nội (chậm nhất là ngày 25/10/2010).

Tổng cục Thi hành án dân sự mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các đồng chí để giúp đỡ cho cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự thuộc các tỉnh miền Trung đang gặp khó khăn./.