Hướng dẫn chi tiết chế độ phụ cấp theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

04/12/2008
Thi hành Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự, (TTVTHADS), mới đây, Liên bộ Tư pháp – Nội vụ - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC để hướng dẫn chi tiết Quyết định này.


Đây là lần đầu tiên những người ở ngạch TTVTHADS được hưởng chế độ phụ cấp này. Trước đó, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề cho cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự chỉ áp dụng đối với chức danh Chấp hành viên.

Theo hướng dẫn, Thẩm tra viên cao cấp THADS được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 15%, Thẩm tra viên chính được hưởng 20% và Thẩm tra viên được hưởng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Không áp dụng chế độ này cho TTVTHADS đã nghỉ hưu, chuyển ngạch; đi học tập ở trong nước, nước ngoài có thời gian từ 3 tháng liên tục trở lên; nghỉ việc riêng không hưởng lương từ trên 01 tháng liên tục; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời gian quy định.

Trong trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch TTVTHADS cao hơn (nâng ngạch) mà tổng mức tiền lương cộng phụ cấp trách nhiệm theo nghề ở ngạch mới bổ nhiệm thấp hơn tổng mức tiền lương cộng phụ cấp trách nhiệm theo nghề ở ngạch cũ thì được bảo lưu phần chênh lệch cho đến khi được nâng bậc lương liền kề ở ngạch mới.

Thông tư cũng hướng dẫn, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nguyễn Đình Thơ