Công điện của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chủ động ứng phó mưa, lũ năm 2024

11/06/2024


Ngày 10/6/2024, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có Công điện số 2255/CĐ-TCT gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động ứng phó mưa, lũ năm 2024.
Công điện nêu rõ: Trước tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan, diễn biến khó lường, trong thời gian qua, tại khu vực miền Bắc đã xảy ra hiện tượng mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại một số địa phương, gây thiệt hại về người và tài sản. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Cục trưởng THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bão, lụt trong năm 2024, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:
1. Cục và các Chi cục THADS trực thuộc chuẩn bị nguồn lực để xây dựng Kế hoạch phòng, chống bão, lụt của từng cơ quan, theo phương châm “Bốn tại chỗ”, có các phương án xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.
2. Rà soát, bố trí các khu vực phù hợp để sắp xếp hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị làm việc và kho vật chứng của cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, tránh để ngập nước và hư hỏng khi có mưa, bão, lũ, lụt.
3. Cử lực lượng ứng trực tại cơ quan, kho vật chứng của cơ quan khi có bão, lũ xảy ra trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của thời tiết, sử dụng các phương tiện, lực lượng tại chỗ để bảo vệ tài sản của cơ quan.
4. Không cử công chức, người lao động đi công tác trong thời điểm đang xảy ra bão, lụt để đảm bảo an toàn về người và tài sản.
5. Kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra (nếu có), công tác ứng phó, các kiến nghị, đề xuất về Tổng cục THADS (qua Văn phòng Tổng cục) để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xử lý./.