Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Công văn số 1101/TCTHADS-NV3 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Phần mềm Thụ lý

22/03/2024


Ngày 22/3/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Công văn số 1101/TCTHADS-NV3 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, Tổ chức thi hành án và Báo cáo thống kê THADS (sau đây gọi tắt là Phần mềm Thụ lý), cụ thể như sau:
Trong thời gian qua, Tổng cục THADS nhận được nhiều phản ánh của các Cơ quan THADS địa phương về tình trạng chậm, treo và một số lỗi kỹ thuật liên quan đến Phần mềm Thụ lý. Để Phần mềm được triển khai hiệu quả, Tổng cục THADS đang tiến hành rà soát để có phương án nâng cấp. Trong thời gian này, để đảm bảo Phần mềm Thụ lý hoạt động thông suốt, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo chấp hành viên cập nhật dữ liệu có liên quan trực tiếp đến số liệu thống kê THADS; đồng thời tạm dừng việc đính kèm văn bản lên Phần mềm Thụ lý.
2. Trích xuất số liệu thống kê THADS từ Phần mềm Thụ lý, thực hiện việc chuyển đổi số liệu để đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính.
3. Thực hiện nghiêm quy định bảo mật thông tin, quy định tại Quy chế sử dụng phần mềm, cụ thể:
- Quản lý chặt chẽ tài khoản được cấp sử dụng;
- Bố trí máy tính đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo các yêu cầu của việc sử dụng phần mềm (khuyến nghị sử dụng máy tính cấu hình tối thiểu CPU Core i5, Ram: 8GB hoặc tương đương, ổ đĩa SSD); sử dụng các thiết bị kết nối internet (switch) với máy tính đảm bảo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật;
- Cài đặt hệ điều hành Window 10 hoặc cao hơn, sử dụng trình duyệt Chrome bản mới nhất;
- Cập nhật các thông tin ngay khi phát sinh lên Phần mềm Thụ lý, tránh việc để tập trung cập nhật vào thời điểm cuối tháng gây quá tải cho hệ thống. Quá trình cập nhật thông tin, cần thực hiện đúng Quy chế được quy định tại Quyết định số 380/QĐ-TCTHADS ngày 01/4/2019 của Tổng cục THADS về Quản lý, cập nhật, khai thác Phần mềm Thụ lý. Nhập đầy đủ các thông tin theo đúng định dạng, đúng form theo tài liệu hướng dẫn sử dụng;
- Đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ internet có chất lượng như VNPT, FPT, Viettel… gói thuê bao đủ băng thông để đảm bảo tốc độ và kết nối ổn định (khuyến cáo nên sử dụng 2 gói thuê bao của 2 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau).
Để đảm bảo Phần mềm Thụ lý được tích hợp trực tiếp với Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện và Cổng Thông tin điện tử THADS; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục THADS yêu cầu cần tiếp tục duy trì hoạt động cơ bản của Phần mềm Thụ lý.
Nhận được Công văn này yêu cầu các đồng chí khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
File đính kèm