Cục THADS tỉnh Thái Nguyên viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

12/05/2022
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, ngày 10/5/2022, Cục THADS tỉnh đã dâng hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Lễ viếng có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cùng các đảng viên, công chức cơ quan Cục THADS tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, nhằm tăng cường giáo dục chính trị, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức Cục THADS tỉnh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau Lễ viếng, Đoàn tham quan nhà sàn, ao cá Bác Hồ, thắp hương, dâng hoa tại khu di tích 54, thăm nhà 67 - những địa danh gắn bó với cuộc đời giản dị, thanh cao hết lòng vì dân vì nước của Bác.
Với tình cảm kính yêu và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên, công chức Cục THADS tỉnh sẽ luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Văn phòng Cục THADS tỉnh