Đại hội Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2022-2025

24/08/2022
Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương, Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục THADS, chiều ngày 23/8/2022 tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở 139 Nguyễn Thái Học, Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục THADS, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đại hội Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Tư pháp và Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự. Đại hội đã nghe đồng chí Vũ Tiến Đức, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025; thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm và Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ghi nhận và đánh giá cao vai trò về thực hiện các nhiệm vụ chức năng của đơn vị, biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ 2020-2022, và tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên là Lãnh đạo cũng như công chức trong công việc chuyên môn. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của Đảng viên và tổ chức Đảng. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Thắng Lợi nêu 07 nhiệm vụ cơ bản của Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể:
1. Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục, hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo kết quả Đại hội, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục phê duyệt kết quả Đại hội;
2. Xây dựng hoàn thiên quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chủ trương đơn vị;
3. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa hằng năm, trong đó phân công nhiệm vụ trong chi ủy và phân công nhiệm vụ cho đảng viên không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng để nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội;
4. Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi ủy, chi bộ mỗi tháng 1 lần; sinh hoạt chuyên đề út nhất mỗi quý 1 lần;
5. Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ được giao;
6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng;
7. Làm tốt công tác phát triển của đảng và quản lý đảng viên. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng cục THADS.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả như sau: đồng chí Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo giữ chức vụ Phó Bí thư; đồng chí Lê Thị Thu, Thẩm tra viên chính giữ chức vụ Chi uỷ viên.
Chi bộ Vụ GQKNTC