Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

11/08/2022
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Kế hoạch số 15-KH/CB ngày 07/7/2022 của Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1, được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng cục THADS, ngày 11/8/2022, Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Nguyễn Văn Chất - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng cục. Tham dự Đại hội có các Đảng viên của Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1, đặc biệt Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách sinh hoạt tại Chi bộ và dự Đại hội.
Tại Đại hội, đại diện Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã trình bày Báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội; Báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2022-2025 và Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã lắng nghe những ý kiến góp ý, tâm tư, nguyện vọng của một số Đảng viên Chi bộ và ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Vụ Nghiệp vụ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư cụ thể như sau: đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 giữ chức vụ Phó Bí thư; đồng chí Hoàng Thu Thủy, Thẩm tra viên chính giữ chức vụ Chi uỷ viên.
Vụ Nghiệp vụ 1