Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2024-2027

08/05/2024Thực hiện Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 10/KH-ĐCSTC ngày 05/4/2024 của Đoàn cơ sở Tổng cục về tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2024-2027, Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2022-2027 của Đoàn cơ sở Tổng cục; được sự đồng ý của Chi ủy Chi bộ Văn phòng và Đoàn cơ sở Tổng cục THADS, ngày 15/4/2024, Chi đoàn Văn phòng đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2027.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng có đồng chí Lại Thế Anh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng; về phía Đoàn cơ sở Tổng cục có đồng chí Mai Thị Minh Thu – Phó Bí thư Đoàn cơ sở cùng đại diện Ban chấp hành các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục THADS. Tại Đại hội, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2027 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2024.

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở Tổng cục, trong nhiệm kỳ 2024-2027, Chi đoàn Văn phòng đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn do Đoàn Bộ hoặc Đoàn cơ sở Tổng cục tổ chức, phát động và chủ trì tổ chức nhiều hoạt động thanh niên tình nguyện, phù hợp với điều kiện về thời gian, kinh phí của đơn vị như năm 2022, Chi đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái và Chi đoàn Cục THADS tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình thiện nguyện “Chiếc lá yêu thương”, trao quà tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại UBND xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và trao tặng tủ sách pháp luật cho Tỉnh đoàn Yên Bái; năm 2023, Chi đoàn đã phối hợp Chi đoàn Cục THADS tỉnh Thái nguyên tổ chức Tọa đàm “Trao đổi, thảo luận một số kinh nghiệm về công tác văn phòng và đoàn thanh niên” kết hợp tổ chức hoạt động tập huấn về công tác văn phòng của Chi đoàn Văn phòng tại Cục THADS tỉnh Thái Nguyên…. Có thể nói, trong nhiệm kỳ 2022-2024 vừa qua, Ban Chấp hành và các đoàn viên của Chi đoàn Văn phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, có những đóng góp nhất định với công tác chuyên môn của đơn vị; tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn cơ sở Tổng cục, Đoàn Bộ Tư pháp và tổ chức được nhiều hoạt động riêng, có ý nghĩa của Chi đoàn. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng và sự chỉ đạo, hỗ trợ của Đoàn cơ sở Tổng cục cùng sự phối hợp của các Chi đoàn bạn. Các đoàn viên trong Chi đoàn đều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao. Trong nhiệm kỳ 2024-2027, Chi đoàn Văn phòng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Chủ trì tổ chức ít nhất 02 hoạt động phong trào gắn với công tác chuyên môn, hoạt động thanh niên tình nguyện hoặc các hoạt động gắn với chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Tham mưu Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Văn phòng Tổng cục.
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục THADS tổ chức ít nhất 02 hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.
- Phối hợp với Chi ủy Văn phòng, Tổ Công đoàn Văn phòng tổ chức từ 01 đến 02 buổi sinh hoạt theo chuyên đề, gắn liền với công tác thanh niên hoặc công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng.
- Phấn đấu giới thiệu từ 01-02 đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; giới thiệu cho Chi ủy xem xét kết nạp Đảng đối với 01-02 đoàn viên ưu tú.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách nhân sự với sự thống nhất cao và tổ chức bỏ phiếu lựa chọn, bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 03 đồng chí: Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Thu Lan, Trần Thanh Vân. Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027.
Tiếp đó, ngày 22/4/2024, Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027 đã tổ chức phiên họp thứ nhất và nhất trí phân công nhiệm vụ như sau:
- Đ/c Phạm Minh Đức giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn
- Đ/c Trần Thanh Vân giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành./. 
Chi đoàn Văn phòng Tổng cục THADS