Phóng sự "Hỗ trợ trực tuyến thi hành án - đột phá mới trong thi hành án dân sự"

31/12/2020
Tối ngày 29/12/2020, tại Bản tin tối lúc 18h30 của Đài truyền hình kỹ thuật số, Kênh VTC1 phát sóng phóng sự "Hỗ trợ trực tuyến thi hành án - đột phá mới trong thi hành án dân sự".

Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự đăng tải Phóng sự "Hỗ trợ trực tuyến thi hành án - đột phá mới trong thi hành án dân sự" được phát sóng tại Bản tin tối lúc 18h30 ngày 29/12/2020 của Đài truyền hình kỹ thuật số, Kênh VTC1, người dùng có thể xem và tải theo đường dẫn dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1Cfr26gsnt3IL7bz6kVMrS1mdblbl2qjd/view?usp=sharing

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống Thi hành án dân sự, tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện một số thủ tục về thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2020 về việc triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. Theo đó, phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự được thực hiện tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 01/10/2020.

Các nội dung thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự thông qua phần mềm gồm: (1) hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự; (2) hỗ trợ trực tuyến xác nhận kết quả thi hành án dân sự; (3) hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thi hành án dân sự.
Người dân và doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://htttthads.moj.gov.vn để thực hiện việc gửi các yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và tra cứu thông tin hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự từ cơ quan thi hành dân sự.