Video Clip kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

09/12/2020
Chiều 27/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự đăng tải đường link Video Clip kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 trình chiếu tại Hội nghị, người dùng có thể xem và tải theo đường dẫn dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/11L2suNjkYnd6gdC_l3zYl-fXb-YSXxzG/view