Đẩy nhanh tiến độ Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong Thi hành án dân sự

07/06/2022
(PLVN) -Trước nhu cầu hiện đại hoá công tác quản lý theo chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, việc tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển.


Những năm qua, hệ thống CNTT của Tổng cục THADS đã không ngừng được củng cố và phát triển. Việc ứng dụng CNTT đã và đang ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Tổng cục THADS. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước sẽ góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công hiện nay bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm tin học được xử lý qua mạng máy tính.
Nhiều cách làm mới giúp người dân giải quyết công việc nhanh chóng
Bám sát Kế hoạch, mục tiêu đề ra, Tổng cục THADS đã tích cực triển khai đã đạt được một số kết quả bước đầu tích cực. Bộ thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS đã được đăng đầy đủ tại chuyên mục thủ tục hành chính về thi hành án trên Cổng thông tin điện tử THADS. Đây cũng là cơ sở giúp Tổng cục THADS tiến tới triển khai thực hiện các dịch vụ hành chính công mức độ 3 (hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một của trong hệ thống THADS), tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng.
Để người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc gửi hồ sơ, nhận kết quả của thủ tục hành chính là một mục tiêu được đặt ra đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu đó, từ khi ban hành Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS đã bước đầu triển khai giải quyết trực tuyến đối với một số thủ tục liên quan đến quyết định thi hành án theo yêu cầu, xác nhận kết quả thi hành án, yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án, đề nghị miễn, giảm phí thi hành án. Để giải quyết các thủ tục hành chính có thể nghiên cứu các quy định về thủ tục trên các máy tính nối mạng internet, download mẫu đơn, kê khai và gửi hồ sơ ngay trên máy tính kết nối internet. Những cách làm mới này sẽ giúp người dân và doanh nghiệp đỡ tốn thời gian đi lại và tiến độ giải quyết công việc nhanh chóng hơn, chất lượng hơn, đồng thời tạo ra cơ chế để giám sát hoạt động của công chức trong quá trình thi hành công vụ, hạn chế các hành vi tiêu cực có thể phát sinh.
Đồng thời với việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, Tổng cục THADS cũng đã tập trung cải thiện hiệu quả công tác quản lý thông qua việc ứng dụng và triển khai đồng bộ nhiều phần mềm phục vụ tốt công tác điều hành, phát hành văn bản, Hội nghị tuyền hình trực tuyến.
Trước thực trạng quy trình xử lý công việc trong nội bộ các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục THADS các tỉnh, thành phố chủ yếu được thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian xử lý công việc, tốn kém chi phí hành chính, hiệu quả công việc không cao. Vì vậy, Tổng cục THADS đã triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS. Qua quá trình sử dụng và nâng cấp, chương trình ngày càng ổn định và phục vụ kịp thời công việc của Cục THADS và công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục. Nhờ đó, đã hiện đại hóa các quy trình xử lý công việc từ các Chấp hành viên đến các cấp Lãnh đạo. Với chương trình này, công tác hành chính của Cục THADS đã được cải tiến rõ rệt. Đáng chú ý nhất là rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm được chi phí in ấn, sao chụp văn bản, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan.
Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công
Từ kết quả của việc ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực điều hành và chất lượng cung ứng dịch vụ công tại Tổng cục THADS, có thể thấy rằng Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục đã đánh giá cao vai trò, vị trí của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Không ngừng tìm kiếm những cách làm hiệu quả hơn, mục tiêu trong những năm tới, Tổng cục THADS sẽ tiếp tục xây dựng để hoàn thiện cơ sở vật chất để hình thành cơ quan hành chính điện tử, tiếp tục có những bước đi đúng hướng trong mục tiêu ứng dụng và phát triển CNTT để nâng cao năng lực điều hành và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp trên cả nước.
Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính về các lĩnh vực THADS thống nhất và an toàn áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
Ứng dụng CNTT để cung cấp thông tin và dịch vụ công về thi hành án cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4, có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng.
Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo những định hướng nêu trên. Các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục THADS đã và đang có những biện pháp và hành động triển khai hết sức cụ thể, trong đó đẩy nhanh tiến độ Đề án “ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống THADS, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, giải pháp cho cả giai đoạn từ 2021 đến 2025 định hướng đến năm 2030” trên cơ sở nâng cấp các phần mềm hiện tại và nghiên cứu, xây dựng các phần mềm mới.
Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng CNTT