Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022)

18/07/2022

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, và tình cảm cá nhân, tôi trân trọng gửi đến các thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự, cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí,
Trải qua 76 năm xây dựng, trưởng thành, chúng ta rất tự hào về những kết quả, thành tích mà các thế hệ công chức, viên chức, người lao động của Hệ thống Thi hành án dân sự đạt được, góp phần đưa bản án, quyết định của Tòa án thi hành trên thực tế; bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và nhà nước; góp phần giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Có được những thành tựu đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự quan tâm, phối hợp của bộ, ban ngành ở trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động làm công tác thi hành án dân sự.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định “tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của cơ quan thi hành án”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức quan trọng và đầy thách thức đối với Hệ thống thi hành án dân sự.
Tiếp bước truyền thống vẻ vang trong 76 năm qua và trước bối cảnh mới, với những thời cơ, thách thức đan xen, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Hệ thống thi hành án dân sự sẽ kế thừa, phát huy những kết quả, truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, đồng sức, đồng lòng, tích cực, chủ động thích ứng linh hoạt, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Ngành Tư pháp giao.
Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin gửi tới các toàn thể các đồng chí lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.
Trân trọng!
 
 
 
Lê Thành Long
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
File đính kèm