Tổ chức Lớp thứ hai bồi dưỡng cho Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

28/05/2024
Sáng 27/5/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tư pháp trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự - Lớp thứ hai cho Phó Chi cục trưởng và tương đương. Lớp học diễn ra trong thời gian 27/5/2024 đến hết ngày 30/5/2024.


Dự Lễ khai giảng, có đồng chí Trần Phương Hồng - Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Quốc Liêm - Phó trưởng cơ sở Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - Phó Viện trưởng, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công và đồng chí Vũ Tuấn Anh - Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đại diện giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học.
Tham gia khoá học có 65 công chức là Phó Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự các tỉnh miền Trung và miền Nam. Lớp bồi dưỡng thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác Thi hành án dân sự (cho Phó Chi Cục trưởng và tương đương) ban hành kèm theo Quyết định số 799/QĐ-HVTP ngày 10/4/2024 của Giám đốc Học viện Tư pháp, gồm những chuyên đề sau: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm trong cơ quan thi hành án dân sự; Kỹ năng quản trị nội bộ trong cơ quan thi hành án dân sự; Kỹ năng phân công, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc và tạo động lực làm việc trong cơ quan thi hành án dân sự; Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với Lãnh đạo, cấp ủy địa phương và phối hợp với các cơ quan trên địa bàn trong công tác thi hành án dân sự; Kỹ năng truyền thông và xử lý tình huống khẩn cấp trong công tác thi hành án dân sự; Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội họp trong thi hành án dân sự.

Học viện Tư pháp cấp chứng nhận bồi dưỡng cho các học viên đảm bảo điều kiện tham dự tối thiểu 80% thời lượng của Chương trình bồi dưỡng và chấp hành quy chế, nội quy học tập theo đúng quy định của pháp luật và của Học viện Tư pháp.
NVTM