Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

20/01/2022
Ngày 19/01/2022, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Bắc Ninh, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực đã chủ trì tổ chức Lễ chia tay đồng chí Nguyễn An Ly, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ BHXH và công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đối với đồng chí Nguyễn Chí Hoan, Phó cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, tại Quyết định số 1788/QĐ-BTP ngày 30/11/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định đồng chí Nguyễn An Ly được nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ BHXH theo quy định của nhà nước kể từ ngày 01/12/2021.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã ghi nhận những thành tích và đóng góp của đồng chí Nguyễn An Ly đối với sự phát triển của hệ thống THADS nói chung và các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh nói riêng, đồng thời gửi lời chúc mừng của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS tới đồng chí Nguyễn An Ly đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúc đồng chí Nguyễn An Ly dồi dào sức khỏe, sống vui, sống hạnh phúc.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn An Ly trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và cảm ơn các cơ quan, ban ngành trong tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho đồng chí Nguyễn An Ly và cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh trong quá trình thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển của Hệ thống THADS, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh và sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.
Để kịp thời củng cố, kiện toàn lãnh đạo, tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tại Quyết định số 26/QĐ-BTP ngày 12/01/2022 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Hoan, Phó cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 20/01/2022.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Hoan và hy vọng rằng, với kinh nghiệm thực tiễn của mình cùng sự giúp đỡ, đoàn kết của cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Chí Hoan sẽ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Ninh và toàn thể công chức tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau xây dựng các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chí Hoan cảm ơn Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tin tưởng giao trọng trách mới. Ông Nguyễn Chí Hoan hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, học hỏi, bám sát thực tiễn, đem hết khả năng, trí tuệ của mình, luôn phát huy và giữ gìn mối đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và công chức Cục THADS tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Chí Hoan mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Ninh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; sự quan tâm, giúp đỡ, cộng tác, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Bắc Ninh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tiếp tục xây dựng cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh phát triển, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Nhân sự kiện này, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã gửi lời cảm ơn của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng Cục THADS đến các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh hoàn thành nhiệm vụ được giao; cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan có liên quan đối với công tác THADS tại địa phương và trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các cơ quan THADS trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.