Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn tham dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2024 của Cục THADS tỉnh Đồng Nai

15/12/2023


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
 
Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Tham dự Hội nghị về phía Tổng cục THADS có Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâmVề phía Tỉnh Đồng Nai có sự tham dự của đồng chí Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; và các đồng chí đại diện các Ban, ngành, cơ quan trong tỉnh tham dự; về phía Cục THADS tỉnh Đồng Nai có đồng chí Trịnh Ngọc Quỳnh, Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng và toàn thể Công chức của Cục THADS tỉnh Đồng Nai tham dự; .
Đồng Nai là một địa bàn lớn, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với số lượng việc, tiền phải thi hành rất lớn. Năm 2023, tổng số việc, tiền phải thi hành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đứng thứ 03/63 về việc và 08/63 về tiền. Qua công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và nghe Báo cáo của các đồng chí, tôi vui mừng nhận thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động các cơ quan THADS đã giúp cho kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu giao như báo cáo đã trình bày, trong đó, nổi bật là: đã thi hành xong 19.406 việc tương ứng với trên 1.531 tỷ đồng thuộc tốp đầu các địa phương có số việc, tiền thi hành xong cao nhất cả nước (đứng thứ 03/63 về việc và đứng thứ 07/63 về tiền).
Đồng chí Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh

Kết quả: về việc, thi hành xong so cùng kỳ tăng 1.881 việc (tăng 10,73%), đạt đạt tỉ lệ 84,51% (tăng 1,50%), cao hơn 1,71% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 82,80%. Về tiền, thi hành xong tăng so với cùng kỳ hơn 657 tỷ đồng (tăng 75,29%), đạt tỉ lệ 50,08%, cao hơn 4,28% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 45,80%; đơn vị dự kiến được đánh giá, xếp loại Tốt.
Kết quả công tác thi hành án hành chính trong năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Đồng Nai theo dõi: 23 việc. Trong đó năm trước chuyển sang: 17 việc, thụ lý mới 06: việc. Cụ thể: Có quyết định buộc thi hành án hành chính: 16 việc. Chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính: 07 việc. Cơ quan THADS đã tổ chức làm việc với người phải thi hành án: 18 việc. Thi hành xong: 02 việc, Còn phải thi hành: 21 việc (trong đó có 02 việc đang tạm đình chỉ theo quyết định của Tòa án nhân dân tối cao: đối với người phải thi hành án là UBND huyện Xuân Lộc và  UBND thành phố Long khánh).
Về công tác thi đua khen thưởng, Cục THADS tỉnh Đồng Nai nằm trong khối thi đua khu vực miền Đông Nam Bộ, Cục THADS tỉnh Đồng Nai về việc đứng thứ 01/09 tỉnh, về tiền đứng thứ 05/09 tỉnh trong khối thi đua.
Năm 2024 là năm thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dự báo khó khăn, thách thức, thậm chí còn nhiều hơn cả năm 2023, số việc và tiền thụ lý mới sẽ tiếp tục tăng, nhất là về tiền (thống kê 02 tháng năm 2024, toàn tỉnh Đồng Nai thụ lý mới tăng 14,91% về việc và 39,32% về tiền). Cùng với đó là yêu cầu của Đảng, Nhà nước và đòi hỏi của nhân dân trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, rút ngắn thời gian thi hành án ngày càng cao.
Đồng chí Trịnh Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quan tâm, tập trung triển khai một số nội dung sau:
Một là, các cơ quan THADS trên địa bàn cần tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt tổ chức, đôn đốc, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và ý kiến phát biểu kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC ngày 01/12/2023 vừa qua. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là đóng góp của các cơ quan THADS tỉnh Đồng Nai nói riêng và toàn Hệ thống THADS nói chung đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh Đồng Nai.
Hai là, Cục THADS phải tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nghiệp vụ cho các Chi cục trực thuộc trong quá trình tổ chức thi hành án. Tích cực, chủ động trao đổi, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS để được hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả vào quá trình tổng kết thi hành Luật THADS và xây dựng Luật THADS sửa đổi nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thể chế trong quá trình tổ chức thi hành án.
Tăng cường công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra của Cục đối với Chi cục THADS đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng; thường xuyên kiểm tra đột xuất những đơn vị có số liệu kết quả THADS tăng đột biến, kết quả xác minh, phân loại án bất thường và việc  quản lý quỹ tiền mặt, thu, chi tiền thi hành án tại các Chi cục THADS.
Bên cạnh đó, các cơ quan THADS cũng phải làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm được phát hiện trong quá trình tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ánh.
Ba là, tiếp tục rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục và các Chi cục THADS trên địa bàn, tập trung vào những địa bàn, đơn vị để xảy ra nhiều vi phạm hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém; chủ động tham mưu, đề xuất cũng như thực hiện những giải pháp tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, công chức THADS, nhất là các vị trí lãnh đạo, quản lý ở cấp Cục, Chi cục THADS; tăng cường, chủ động thực hiện thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao để bổ sung cho các đơn vị còn thiếu nhằm đảm bảo nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại công chức, đảng viên theo đúng Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; kiên quyết tinh giản biên chế đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ;
Bốn là, thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026 cũng như các giải pháp đã thảo luận tại Hội nghị nội bộ ngày 02/12/2023 vửa qua.   
Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, hạn chế tới mức thấp nhất số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và đề nghị xử lý hình sự đối với những người có hành vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.
Khuyến khích và có hình thức khen thưởng tương xứng, đồng thời có biện pháp bảo vệ đối với các cá nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là trong phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS theo đúng quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Năm là, tiếp tục đề cao hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức thi hành pháp luật THADS, THAHC, tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác THADS trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ và công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Sáu là, về công tác đầu tư công, đề nghị Cục THADS chủ động, phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện phương án thiết kế sơ bộ đối với các công trình và hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án; đồng thời, khẩn trương thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 đã được phân bổ. Quá trình tổ chức triển khai các dự án phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong công tác lựa chọn nhà thầu, đấu thầu và tổ chức thực hiện các gói thầu.


Các tin khác