Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa làm việc với Cục THADS tỉnh Trà Vinh về kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2024 và thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

01/04/2024Chiều ngày 28/3/2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC 5 tháng đầu năm và kết quả tổ chức thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; về phía Cục THADS tỉnh Trà Vinh có tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Theo Báo cáo của Cục THADS tỉnh Trà Vinh, trong 05 tháng đầu năm 2024, các cơ quan THADS tỉnh Trà Vinh đã thụ lý thi hành tổng số 14.991 việc, xếp thứ 10/63 trong toàn quốc, tương ứng với số tiền 1.986 tỷ 065 triệu 450 nghìn đồng, xếp thứ 46/63 trong toàn quốc. Kết quả, toàn tỉnh đã thi hành xong đạt tỷ lệ 36,65% về việc, 15,96% về tiền. Về triển khai Công văn số 693-CV/BCSĐ, cùng với việc có văn bản triển khai thực hiện (Công văn số số 214/CTHADS-GQKNTC ngày 28/02/2024), Cục THADS tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai trực tiếp yêu cầu của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đến các Phòng và tương đương thuộc Cục, các Chi cục THADS trực thuộc, trên cơ sở đó các cơ quan THADS tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương, tập trung thực hiện việc tự kiểm tra toàn diện công tác THADS theo yêu cầu của Ban cán sự đáng Bộ Tư pháp. Hiện nay, 09/09 Chi cục THADS trực thuộc đã có Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Cục; Cục THADS tỉnh Trà Vinh cũng đang tập trung hoàn thành việc tự kiểm tra, đồng thời đang thực hiện đánh giá, tổng hợp kết quả báo cáo Tổng cục THADS theo đúng yêu cầu. Tại buổi làm việc, Lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả công tác THADS, THAHC 5 tháng đầu năm 2024, việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa chia sẻ với những khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ cũng như việc thực hiện công tác tự kiểm tra của các cơ quan THADS tỉnh Trà Vinh. Trong 05 tháng đầu năm 2024, lượng việc và tiền thụ lý mới của toàn tỉnh tăng đột biến 34,76% về việc và 121,29% về tiền so với cùng kỳ năm 2023, trong bối cảnh biên chế còn thiếu nhiều (hiện Cục có 99/113 biên chế được giao, thiếu 14 biên chế), đội ngũ công chức Lãnh đạo các phòng chuyên môn và Chi cục THADS trực thuộc còn chưa được kiện toàn đầy đủ (01 Phòng chuyên môn thuộc Cục chưa có Trưởng phòng; 03/09 Chi cục THADS chưa có Chi cục trưởng). Qua đó, đồng chí Phó Tổng cục trưởng ghi nhận tinh thần nỗ lực, vượt khó khăn để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và thực hiện tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp của toàn thể công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền hiện nay còn thấp, đang ở mức thấp hơn so với trung bình của toàn quốc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cục trong việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ còn chưa thực sự kịp thời, đồng bộ, dẫn đến còn hiện tượng triển khai chưa bài bản, nề nếp, thống nhất trong trình tự, thủ tục, phương pháp tiến hành tự kiểm tra. Do vậy, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa lưu ý một số vấn đề Cục THADS tỉnh Trà Vinh cần tập trung triển khai thực hiện, cụ thể:
1. Về thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp
- Quán triệt, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục THADS trực thuộc thực hiện đầy đủ, thống nhất trong trình tự, thủ tục, phương pháp tiến hành tự kiểm tra theo đúng Quy chế kiểm tra công tác THADS, chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS.
- Tổng hợp kịp thời kết quả tự kiểm tra của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc để báo cáo về Tổng cục THADS theo đúng thời gian yêu cầu; tiếp tục chỉ đạo tiến hành kiểm tra các mảng công tác chưa kiểm tra được hết toàn bộ; quá trình kiểm tra, khi kiểm tra đến đâu, cần tổng hợp nhanh các vi phạm đến đó để kịp thời quán triệt đến toàn đơn vị; đối với những sai sót, vi phạm có thể khắc phục được thì chỉ đạo tập trung khắc phục và xử lý ngay theo quy định; đơn vị nào đã kiểm tra xong thì Thủ trưởng đơn vị phân công kiểm tra xác suất lại một số mảng công việc, một số công chức, đảm bảo kết quả kiểm tra là chính xác, đồng thời tiếp tục báo cáo kết quả bổ sung về Tổng cục THADS.
- Đối với các mảng công tác tự kiểm tra, lưu ý kiểm tra công tác đảng cần phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng để triển khai thực hiện theo đúng quy định; kiểm tra, rà soát kỹ công tác tổ chức cán bộ, văn phòng, kế toán tài chính, quy trình xử lý tang vật, lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá…

2. Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ
-  Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc, đặc biệt là đồng chí Cục trưởng, các đồng chí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng được giao phụ trách Chi cục THADS cần tập trung, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ bám sát Kế hoạch công tác của đơn vị, tránh bỏ sót việc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt lưu ý kết quả thi hành về việc và tiền ở các địa bàn lượng án nhiều nhưng tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu còn thấp.
- Định kỳ hàng tháng tại Cục, hàng tuần tại Chi cục cần rà soát, lập danh sách các vụ án lớn để tập trung chỉ đạo giải quyết; giao chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng Chấp hành viên phải đạt tỷ lệ cụ thể về việc và tiền; gắn việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ hàng tháng với việc đánh giá, xếp loại công chức, bình bầu khen thưởng cá nhân đối với công chức, tập thể hàng năm.
-  Quyết liệt xử lý các vấn đề nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đơn vị, trong đó Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục phải nêu cao tinh thần gương mẫu, xây dựng khối đoàn kết đơn vị.
- Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục kịp thời tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Cục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục THADS để có phương án kiện toàn ngay các vị trí còn thiếu, đảm bảo nguồn nhân lực cho đơn vị.
- Công tác kiểm tra cần bảo đảm về cả số lượng và chất lượng. Sau khi kết thúc kiểm tra cần theo dõi sát sao tiến độ thực hiện kết luận kiểm tra, việc khắc phục các sai sót, vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Tiếp tục tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án trên địa bàn; các Chi cục THADS chủ động tăng cường phát huy cơ chế phối hợp với các cơ quan liên ngành tại địa phương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là với Viện kiểm sát nhân dân trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, thống nhất phương án giải quyết những vụ việc phức tạp.
- Đối với những nội dung chưa rõ, có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổng hợp, kịp thời báo cáo/xin ý kiến về Tổng cục để tháo gỡ và hướng dẫn.
Nguyễn Thị Ngọc – Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


Các tin khác