Tăng cường công tác đôn đốc, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc án tín dụng, ngân hàng tại tỉnh Hải Dương

10/05/2024Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2024, Quyết định số 142/QĐ-TCTHADS ngày 01/02/2024 ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, ngày 08/5/2024, Tổng cục THADS tổ chức đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án tín dụng ngân hàng tại tỉnh Hải Dương. Tổ công tác do đồng chí Đặng Văn Huy- Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 làm Phó đoàn; tham gia Đoàn có thành viên Tổ xử lý nợ xấu của Tổng cục.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe Cục THADS tỉnh Hải Dương báo cáo công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đặng Văn Huy có đánh giá về công tác chuẩn bị, nội dung báo cáo phục vụ cho buổi làm việc của Cục được  thực hiện nghiêm túc; đồng thời, nhấn mạnh tình hình của công tác tín dụng, ngân hàng tại tỉnh Hải Dương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đoàn công tác đã thực hiện phương pháp đổi mới, các Chấp hành viên cung cấp hồ sơ cho Đoàn nghiên cứu, giúp cho việc đánh giá của được chính xác, khách quan, nắm bắt các khó khăn trong quá trình thi hành vụ việc. Đồng thời, Trưởng đoàn yêu cầu các thành viên phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhất là các đồng chí Thủ trưởng đơn vị, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ nhằm đánh giá một cách toàn diện, chính xác tình hình các vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng theo kế hoạch đề ra, nguyên nhân các vụ việc có điều kiện 03 năm chưa thi hành xong. Trên cơ sở đó, có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành; 03 năm chưa thi hành xong; đồng thời đưa ra được giải pháp giải quyết các vụ việc có khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự của Cục THADS tỉnh Hải Dương, trong đó có chỉ tiêu về thu hồi nợ xấu trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Vụ Nghiệp vụ 1