Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và công tác Kiểm sát thi hành án dân sự

13/11/2012
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và công tác kiểm sát thi hành án dân sự tại hai miền (miền Bắc, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 29-30/10/2012 và miền Nam, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 05-06/11/2012). Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết ba năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và công tác Kiểm sát thi hành án dân sự của ngành Kiểm sát, hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự và thảo luận nhiều vấn đề về công tác thi hành án dân sự, công tác kiểm sát thi hành án dân sự.


Tổng cục Thi hành án dân sự được mời dự và phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Q. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho rằng đây là một dịp tốt cho Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, cũng như toàn Ngành Thi hành án dân sự nhìn nhận toàn diện, đầy đủ về thực hiện Luật Thi hành án dân sự sau ba năm triển khai thi hành và thực trạng công tác Thi hành án dân sự dưới những góc độ khác nhau, đồng thời đánh giá những thành tích, kết quả của Ngành Thi hành án dân sự đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Ngành Kiểm sát. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác thi hành án dân sự vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Để công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả hơn, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; sự phối hợp chặt chẽ của Vụ 10, Cục Điều tra, Viện Khoa học kiểm sát và các đơn vị chuyên môn khác thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân các địa phương trong việc tập trung hoàn thiện thể chế thi hành án dân sự, như: Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 58 về thủ tục Thi hành án dân sự, Nghị định 74 về tổ chức bộ máy thi hành án, Nghị định 61 về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, các Thông tư, Thông tư liên tịch và các văn bản pháp luật có liên quan, cũng như các Quy chế, Quy trình liên quan đến Thi hành án dân sự.

 

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp rà soát những bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành để thống nhất biện pháp xử lý. Tăng cường phối hợp thực hiện giao ban chuyên đề về Thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, giữa Viện Kiểm sát các địa phương và các cơ quan Thi hành án dân sự, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, nhất là buổi làm việc tới đây giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp. Khi khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cán bộ Thi hành án dân sự cần trao đổi, thông báo với Thủ trưởng cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự theo quy định; cân nhắc trong việc xử lý kỷ luật hành chính hay trách nhiệm hình sự đối với Chấp hành viên, cán bộ Thi hành án dân sự.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự, nhất là hoạt động của Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự trong việc áp dụng trình tự, thủ tục thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án, thụ lý án, thu nộp tiền thi hành án v.v. Trên cơ sở đó kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị, kháng nghị, tháo gỡ những vướng mắc trong thi hành án dân sự tạo điều kiện cho các cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tăng cường kiểm sát đối với hoạt động thi hành án dân sự, giúp cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự.

Ngay sau Hội nghị này, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục nghiên cứu kỹ những đánh giá, giải pháp và kiến nghị nêu trong các Báo cáo, tài liệu, kết luận của Hội nghị để giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tiếp thu, áp dụng trong việc hoàn thiện pháp luật về Thi hành án dân sự và thực hiện quản lý, chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự hiệu quả hơn.

Lê Anh Tuấn

Tổng cục Thi hành án dân sự