Cà Mau: Điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

25/08/2011
 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, vừa qua, ngày 08/8/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ban hành Quyết định số 1384/QĐ-BTP về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau và Quyết định số 1385/QĐ-BTP về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đối với ông Huỳnh Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm 20/8/2011.


Được biết, trên cơ sở quyết định trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND về việc điều động ông Huỳnh Minh Hiệu đến nhận nhiệm vụ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Trong quá trình  công tác tại Sở Tư pháp, ông Huỳnh Minh Hiệu được phân công phụ trách mảng xây dựng và theo dõi, thi hành pháp luật; công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức pháp chế sở, ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Tư pháp và Tổ trưởng Tổ công tác phụ trách xã Khánh Tiến (huyện U Minh) – xã có đông đồng bào dân tộc và có hộ nghèo trên 15% theo Quyết định 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. 

Thùy Trang