Cục THADS tỉnh Yên Bái: Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự

14/11/2011
Sáng ngày 11/11/2011, Cục THADS tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS theo Kế hoạch số 5750/KH-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ Tư pháp. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đại biểu dự Hội nghị gồm đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, các cơ quan Khối nội chính tỉnh, các cơ quan hữu quan và hơn 30 đại biểu là lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trong tỉnh, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án của Cục THADS tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS của Cục THADS tỉnh Yên Bái. Ngành THADS tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt công tác: Tổ chức bộ máy đã được kiện toàn đầy đủ từ Cục đến các Chi cục, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; các cơ quan THADS trong tỉnh tăng cường chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, cơ quan, ban ngành hữu quan các cấp trong quá trình tổ chức thi hành án; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện làm việc từng bước được quan tâm đầu tư; công tác tổ chức THADS đã đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao hàng năm (Thi hành xong hoàn toàn 4.882 việc = 10.685.101.000đ đạt 89% về việc và 75% về tiền so với 5.459 việc = 14.162.563.000đ có điều kiện thi hành); giải quyết dứt điểm 17/17 đơn khiếu nại, 03/03 đơn tố cáo theo đúng quy định pháp luật, không có đơn thư khiếu nại nhiều lần, kéo dài. Bên cạnh đó các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS chưa đầy đủ, có vướng mắc và mâu thuẫn với nhau; gặp khó khăn trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước do Điều 61 Luật THADS, Điều 26 Nghị định 58/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước: thời hạn được xét miễn - giảm, số tiền người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ (phải nộp 1/20 tổng số tiền phải thi hành án); khó khăn về cơ sở vật chất (trụ sở làm việc chật hẹp, chưa có kho vật chứng, kinh phí hoạt động eo hẹp, …)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua cũng như trong 02 năm thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS của cán bộ, công chức các cơ quan THADS trong tỉnh, đồng chí nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ Ngành, địa phương giao cho cần tập trung những nội dung trọng tâm: là tốt công tác tuyên truyền, công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS các cấp; công tác phối hợp với cơ quan hữu quan, các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị xã hội tại địa phương; tăng cường công tác đào tạo cán bộ, công chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chuyên môn; làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ kế cận lâu dài; chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 và các chương trình chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh và huyện; chủ động tham mưu việc kiện Ban chỉ đạo THADS, ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo THADS. Đồng chí tin tưởng và mong muốn rằng các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái sẽ kế thừa, phát huy kinh nghiệm, truyền thống và nỗ lực phấn đấu vượt qua những trở ngại, khó khăn đề hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần xây dựng Ngành, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Hải  - Cục trưởng Cục THADS đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo THADS tỉnh.

Nguyễn Tuấn Khanh