Chi cục THADS huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao năm 2011

14/11/2011
Ngay từ đầu năm 2011, trên cơ sở chỉ tiêu thi đua được Bộ Tư pháp giao, Chi cục THADS huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An đã phát động phong trào thi đua trong đơn vị và tập trung phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác THADS được giao.


Mộc Hoá là một huyện phía bắc của tỉnh Long An có 12 xã, 01 thị trấn, trong đó có 05 xã tiếp giáp với Campuchia dài 40 km, có 5/13 xã, thị trấn được công nhận là xã biên giới. Với diện tích tự nhiên 503,4km2, có trên 18.285 hộ, 71.786 người, có điểm đặc thù là một năm có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa lũ hay mùa nước nổi, mùa này việc sinh hoạt làm ăn nói chung và việc thi hành án nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong việc gửi giấy tờ và làm việc với đương sự. Trong khi Chi cục THADS huyện Mộc Hoá được phân bổ chỉ tiêu là 10 biên chế nhưng hiện chỉ có 7 biên chế nên việc giải quyết án gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh những đặc điểm đặc thù của huyện Mộc Hoá với những khó khăn trên thì trong năm qua, Chi cục THADS huyện Mộc Hoá được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp cùng với sự năng nổ, nhiệt tình, tích cực và phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp giao cho.

Kết quả thi hành án năm 2011

Tổng số việc phải thi hành là 721 việc, trong đó số có điều kiện thi hành 573 việc, đã thi hành xong 512 việc đạt 89% so với án có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 4%, vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao 7%, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2010.

Tổng số tiền phải thu 15.628.708.651đồng, trong đó số có điều kiện thu 10.128.879.943đồng, đã thu được 8.154.826.079đồng, đạt 81% so với số tiền có điều kiện thu, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 16%, vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao 18%, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2010.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chi cục THADS huyện Mộc Hoá đã xây dựng nội quy tiếp công dân và có lịch cụ thể cho Lãnh đạo và cán bộ, công chức tiếp công dân. Trong năm, đơn vị đã nhận được tổng số 06 đơn thư khiếu nại, tố cáo đều thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong đó 05 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo, đơn vị đã giải quyết xong 06 đơn trên đến nay đương sự đều chấp nhận không có khiếu nại gì vượt cấp.

Từ những kết quả trên cho thấy công tác THADS huyện Mộc Hoá được nâng lên rõ rệt, kết quả THADS trong năm 2011 cao hơn so với năm 2010. Tại Hội nghị tổng kết thi đua Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tập thể Chi cục THADS huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An đã được Khu vực thi đua suy tôn và đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua cho tập thể Chi cục THADS huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An.

Bích Ngọc