THADS tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện chuyển giao việc theo dõi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế về THADS cấp huyện quản lý

05/11/2007
Trước khi Nghị định số 50/2005/ NĐ-CP ngày 11.4.2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ làm công tác thi hành án dân sự và Nghị định 130/2005/N Đ-CP ngày 17.10.2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước có hiệu lực, việc cấp phát kinh phí cho Thi hành án cấp huyện do Thi hành án dân sự cấp tỉnh trực tiếp thực hiện


. Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Kéo theo đó, công tác lập hồ sơ cấp Bảo hiểm xã hội ( BHXH),theo dõi việc thu nộp BHXH và thực hiện các chế độ đối với cán bộ làm công tác Thi hành án do Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên ( sau đó chuyển giao cho thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên) thực hiện. THADS tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về đóng BHXH, BHYT; Bảo quản và ghi bổ sung hàng năm  sổ BHXH; cấp thẻ BHYT; kiểm tra, đối chiếu và thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH chuyển đến. Vì vậy, mọi chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT của cán bộ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện.

Đầu năm 2007, Thực hiện Luật BHXH ngày 29/6/2006 và Nghị định số 50/2005/NĐ-CP, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thống nhất việc chuyển giao việc quản lý sổ BHXH ; việc thu nộp BHXH, BHYT về cấp huyện trực tiếp thực hiện theo nguyên tắc " Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT đóng trụ sở ở địa bàn nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT tại địa bàn đó theo sự phân cấp của cơ quan BHXH". Trước khi thực hiện việc chuyển giao, THADS tỉnh đã tiến hành chốt  90 sổ BHXH và lập hồ sơ cấp mới sổ BHXH cho 13 cán bộ mới tuyển dụng. Đến hết ngày 31.10.2007, đã hoàn thành việc chuyển giao theo quy định.

Đặc biệt, toàn tỉnh có 06 trường hợp mới được tạm cấp sổ theo Công văn 783/CV-BHXH ngày 16.8.1996. Nguyên nhân: bị thiếu các quyết định, mất hồ sơ, lý lịch không đảm bảo căn cứ để xác định thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội. THADS tỉnh Thái Nguyên đã tích cực giải quyết các tồn tại về hồ sơ bằng cách : yêu cầu người lao động khẩn trương, tích cực tìm các tài liệu cần thiết như chứng nhận của đơn vị cũ (nơi đã làm việc) và các giấy tờ liên quan: giấy khai sinh, Lý lịch Đảng. lý lịch quân nhân, bảng thanh toán tiền lương; xác định quá trình làm việc của người lao động chưa thanh toán thôi việc thanh toán nghỉ chế độ BHXH 1 lần; nguyên nhân bị mất, bị thiếu hoặc hỏng hồ sơ của người lao động... để làm căn cứ đề nghị BHXH tỉnh cấp hoàn chỉnh sổ. Đến nay, đã có 04 trường hợp được cấp hoàn chỉnh sổ BHXH, được công nhận có thời gian tham gia BHXH liên tục trên 30 năm.

Để việc theo dõi,quản lý sổ BHXH được thuận tiện, cán bộ tổ chức THADS tỉnh đã tham mưu cho Trưởng THADS tỉnh hướng dẫn các đơn vị cấp huyện phương pháp đối chiếu, ghi bổ sung, xác nhận trên sổ BHXH; tiến hành kiểm tra việc quản lý,sử dụng, bảo quản sổ theo định kỳ và làm các thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Hà Tuấn Phương