Thành phố Bắc Giang làm tốt công tác thi hành án dân sự

25/04/2008

Thành phố Bắc Giang là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh, có diện tích tự nhiên là 3.221,66 ha, với dân số là 126.810 người trên địa bàn, được chia thành 11 phường, xã (07 phường, 04 xã). Khi mới thành lập Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang chỉ có 06 người, trong đó có 01 chấp hành viên, 05 cán bộ. Đến nay, đơn vị có 13 người trong đó có 05 chấp hành viên, chuyên viên 07 và 01 cán sự. 8/13 đồng chí là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình, hăng hái trong công tác.Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự đã được Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cùng với sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chấp hành viên trong đơn vị, hàng năm Thi hành án dân sự thành phố luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trên các lĩnh vực công tác. Để đạt hiệu quả và chất lượng cao trong công tác thi hành án trên địa bàn thành phố, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Thi hành án dân sự thành phố đã tiến hành phân công chấp hành viên phụ trách theo từng địa bàn phường, xã và chịu trách nhiệm về công tác thi hành án trên địa bàn mình phụ trách. Hàng tuần đều tổ chức giao ban Chấp hành viên, văn phòng để nghe chấp hành viên báo cáo kết quả công việc, giải quyết các kiến nghị, đề xuất và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án trên địa bàn được phân công phụ trách; Đồng thời, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, bàn thống nhất biện pháp tổ chức thi hành đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp. Hàng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả, đề ra phương hướng và lập danh sách các đối tượng phải thi hành án gửi đến các đoàn thể của thành phố và UBND các phường, xã để tổ chức giáo dục, thuyết phục. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với Tổ dân phố, các đoàn thể UBND và Công an các phường, xã để làm tốt việc đôn đốc thi hành, xác minh tài sản của người phải thi hành một cách chính xác từ đó có biện pháp thi hành cụ thể đối với từng vụ việc.

Với các biện pháp trên, Thi hành án dân sự thành phố đã giải quyết được các vụ việc tồn đọng nhiều năm, trong đó điển hình là vụ việc thi hành án giữa anh chị Hương, Chính và anh chị Phong, Hiền hoặc giữa hai anh em ruột là Phạm Văn T và Phạm Thị U.vv..; Đơn cử một vụ việc THADS được THA giải quyết xong bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục cụ thể như sau:

Tại Bản án số X/PTDS ngày 17/4/2004 của TAND tỉnh N. Buộc ông A. phải trả nhà đất cho ông B. và ông B. phải trả lại cho anh A. với số tiền là 320.100.000 đồng. Xích mích giữa các gia đình người phải thi hành án và người được thi hành án kéo dài từ lâu và đặc biệt sau khi xét xử phúc thẩm, mâu thuẫn đã lên tới đỉnh điểm. Khi đưa bản án ra thi hành, chấp hành viên đã xuống cơ sở điều tra, nắm bắt thái độ, điều kiện thi hành án và các điều kiện khác. Trên cơ sở định ra đường lối giải quyết vụ việc đúng đắn, chấp hành viên đã báo từng người để phân tích, giải thích. Sau đó, gọi cả hai bên đương sự đến trụ sở đơn vị giải thích các quyền và nghĩa vụ của họ, phân tích cụ thể, sâu sắc hậu quả pháp lý có thể xảy ra nếu họ kiên quyết không thi hành án. Một mặt, chấp hành viên nhiều lần gặp gỡ ông A., ông B. tại gia đình, trụ sở UBND xã, trụ sở cơ quan để thuyết phục, động viên. Biết được ông A., ông B. là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, lại là bộ đội phục viên, cán bộ thi hành án đã khơi dậy ý thức trách nhiệm phẩm chất chính trị của người đảng viên, của anh bộ đội cụ Hồ và những đóng góp cống hiến của 2 ông trong quân đội yêu cầu 2 ông tự nguyện thi hành. Mặt khác, đơn vị phối hợp với MTTQ xã, Hội CCB xã- những người đồng chí, đồng đội năm xưa của 2 ông đến gia đình để cùng tác động. Quá trình kiên trì giáo dục bằng nhiều phương pháp, nhiều hình thức khác nhau, ông A. và B. đã nhận thức được nghĩa vụ trách nhiệm của mình tự nguyện cùng thoả thuận giải quyết dứt điểm vụ việc.

Cùng với việc tổ chức THA các việc tại Thi hành án dân sự thành phố, việc chuyển giao án cho UBND cấp xã được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là đòn bẩy thúc đẩy tiến độ THA. Chính vì vậy, công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn Ban Tư pháp xã quan tâm thường xuyên. Đối với các xã có cán bộ Tư pháp có năng lực còn yếu, cơ quan Thi hành án trực tiếp “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn đến khi cán bộ cơ sở thuần thục về thao tác và nghiệp vụ. Với những vụ việc phức tạp có vướng mắc, cơ quan Thi hành án trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo THA dân sự cùng cấp chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Với sự nỗ lực tích cực của cơ quan Thi hành án và sự phối hợp đồng bộ của chính quyền cơ sở, việc chuyển giao, đôn đốc THA dưới 500.000 đồng cho UBND xã, phường thi hành qua các năm đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tính trong 5 năm gần đây, kết quả thi hành án dân sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch ngành giao kể cả về việc và về tiền. Từ những kết quả đơn vị đã đạt được, trong nhiều năm qua Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang liên tục được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Cá nhân trong đơn vị đều là lao động giỏi được Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tặng Bằng khen, Giấy khen và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở như đ/c Trần Văn Thuỳ, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Thơm. Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang xứng đáng là đơn vị điển hình trong công tác Thi hành án dân sự tại địa phương và đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác này trong phạm vi cả nước./.

Hoàng Giang