THADS Lào Cai: Tổ chức hội nghị giao ban quý II/2008

23/04/2008

Ngày 11/4/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2006, sơ kết công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.Tham gia hội nghị gồm chấp hành viên; cán bộ công chức thi hành án tỉnh; trưởng thi hành án; phó trưởng thi hành án; chấp hành viên; kế toán thi hành án dân sự cấp huyện. Tại hội nghị đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thông qua Báo cáo công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008; Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2008 và kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20/3/2008 về phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008. Kết thúc hội nghị đồng chí Trưởng Thi hành án đã kết luận phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như sau:

        * Công tác quản lý, điều hành:

    - Tiếp tục quan tâm đến việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, công chức toàn ngành, giáo dục cán bộ nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị.

                - Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với Phòng tổ chức hành chính thi hành án dân sự tỉnh để quản lý cán bộ, thực hiện tốt, kịp thời các chế độ cho cán bộ công chức đơn vị mình quản lý.

                * Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục quan tâm để giải quyết đúng, đủ mọi chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, hoàn tất các thủ tục về công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, tiếp nhận và tuyển dụng công chức, nâng lương, đi học... trình Giám đốc Sở và Bộ Tư pháp quyết định.

- Các đơn vị rà soát lại các đối tượng đã  được đào tạo về tin học nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc chưa được đào tạo tin học để  lập danh sách gửi thi hành án tỉnh Lào cai ra quyết định cử đi học.

                * Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc giao ban tháng, quý. Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động thi hành án dân sự. Đảm bảo áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án, công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo về thi hành án.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý, tổ chức thi hành án đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục thi hành án, không để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật. Quản lý tốt tang, tài vật thi hành án. Phấn đấu năm 2008 đạt và vượt chỉ tiêu 75% về việc, 55% về tiền, giảm 10 đến 15% số án tồn đọng so với năm 2007. Rà soát, phân loại án, xác minh điều kiện thi hành của các đương sự, để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tích cực tìm biện pháp tổ chức thi hành những vụ việc khó khăn phức tạp , giảm số tồn đọng kéo dài. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với đối tượng có điều kiện thi hành, nhưng cố tình không thi hành án.

    - Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 17/6/2005 về việc xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

    - Tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án cùng cấp trong việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp, và chỉ đạo phối hợp các ngành chức năng trong việc tổ chức thi hành án, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. Mở một đợt tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự qua hình thức tuyên truyền miệng; xuất bản ấn phẩm tuyên truyền chuyên đề thi hành án dân sự, xuất bản tờ rơi; phối hợp tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình tỉnh và báo Lào cai; mở cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự  (hình thức viết bài dự thi)

                * Công tác tài chính kế toán:

    - Tiếp tục tham mưu, đề xuất những biện pháp quản lý tài chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị. Thực hiện khoán chi hành chính theo quy định.

-  Hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc thi hành án huyện Sa pa, chuẩn bị đầu tư xây dựng kho vật chứng thi hành án tỉnh Lào cai, thi hành án  thành phố Lào cai và nâng cấp, cải tạo trụ sở thi hành án các huyện Bát xát, Bảo yên, Bảo thắng.

- Đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng chế độ về tiền lương, tiền khen thưởng và may sắm trang phục theo quy định.

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định nhằm đảm bảo đúng về hình thức, thời gian và chất lượng báo cáo.

                * Công tác kiểm tra:

- Bố trí xắp xếp thời gian theo kế hoạch đã xây dựng để tiến hành kiểm tra các đơn vị: THADS Sa Pa, Bắc Hà, Si ma Cai.

                - Tiến hành kiểm tra đột xuất một số đơn vị để đánh giá việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị THADS cấp huyện.

                * Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

                - Xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong lĩnh vực thi hành án thuộc thẩm quyền.

                - Xây dựng kế hoạch về việc phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tư pháp năm 2008 trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần công văn số 849/BTP-TTR ngày 26.3.2008 của Bộ Tư pháp.

                Với những phương hướng trên, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tin tưởng rằng năm 2008 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu của ngành đề ra./.

Anh Tuấn