Đoàn Kiểm tra VKSND TP Quảng Ngãi kiểm sát công tác THADS tại cơ quan THADS TP Quảng Ngãi

05/09/2008

Thực hiện Quyết định số 395/KSTHADS-QĐ ngày 04/8/2008 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự. Ngày 20/8/2008 Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi do ông Trần Hoàng Tuấn - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi làm trưởng đoàn đã đến làm việc với cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi. Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự vào thời điểm từ ngày 01/12/2007 đến ngày 31/7/2008. Đoàn sẽ làm việc trong 20 ngày và sẽ có văn bản kết luận kiểm tra sau khi kết thúc  đợt kiểm sát./.

 

Tin từ THADS TP Quảng Ngãi