Bình Định: Kết quả từ thực hiện Quy chế kết nghĩa trong Thi hành án dân sự

01/11/2021
(PLVN) -Sau 3 năm hoạt động kết nghĩa, Cục THADS tỉnh và Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Định phối hợp với địa phương, giúp Làng Hiệp Tiến phát triển kinh tế.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị vùng đồng bằng với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số; năm 2019, Cục THADS tỉnh phối hợp với Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Bình Định đã ký kết Quy chế kết nghĩa với làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, một trong những Làng đa số đồng bào dân tộc thiểu số (với 145 hộ gia đình, 563 nhân khẩu) có điều kiện kinh tế khó khăn.
Sau khi ký kết Quy chế kết nghĩa, Cục THADS tỉnh và Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Bình Định đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân làng Hiệp Tiến thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; chia sẻ khó khăn, giúp đỡ, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo an ninh quốc phòng; tăng cường khối đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo niềm tin của đồng bào làng Hiệp Tiến đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thông qua hoạt động kết nghĩa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đối với các vùng, miền, nhất là vùng dân tộc thiểu số; qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội về chung tay giúp đỡ đồng bào, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.
Đặc biệt, thông qua hoạt động giao lưu kết nghĩa, các đơn vị kết nghĩa cũng đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những khó khăn có tính đặc thù của vùng, miền để kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách phù hợp, phát triển toàn diện hơn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sau 3 năm hoạt động kết nghĩa, ngoài thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Cục THADS tỉnh và Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Định phối hợp với địa phương, giúp Làng phát triển kinh tế, hỗ trợ cho nhân dân làng Hiệp Tiến gần: 130 triệu đồng; trong đó năm 2019, đã hỗ trợ 04 bộ bàn và 50 chiếc ghế, tổng trị giá gần 20 triệu; năm 2020 đã tặng 156 suất quà, mỗi suất trị giá: 200.000 đồng, tổng giá trị: 31.200.000đồng; năm 2021, tặng với 148 suất quà mỗi suất 500.000đồng, tổng giá trị: 74.000.000đồng. Đây là những món quà ý nghĩa, góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên nhân dân an tâm, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, nỗ lực thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương, xóm, làng ngày càng giàu đẹp, theo hướng nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động.
Trong khoảng thời gian không dài, nhưng thông qua các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, sau 3 năm thực hiện kết nghĩa, mọi người đều cảm nhận được, đời sống vật chất, tinh thần của bà con đồng bào làng Hiệp Tiến từng bước đổi thay; cơ sở hạ tầng và nhiều công trình dân sinh được đầu tư xây dựng mới; các thiết chế văn hóa, giáo dục và y tế được quan tâm đầu tư, đời sống của nhân dân của Làng cơ bản ổn định và phát triển.
Hoàng Chương
Nguồn: baophapluat.vn