Tiền Giang - Khối thi đua các đơn vị ngành dọc quản lý tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

05/01/2023
Chiều ngày 04/01/2023, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, Khối thi đua các đơn vị ngành dọc quản lý trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hân – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh – Khối phó và đồng chí Nguyễn Thành Tấn – Phó trưởng Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua; thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phụ trách theo dõi Khối.
 
Hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2022, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua đua các cơ quan, đơn vị ngành dọc quản lý trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, nề nếp, tiếp tục đổi mới và sáng tạo, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị ngành dọc cấp trên, các đơn vị trong Khối đã triển khai quyết liệt, phát động nhiều phong trào thi đua chủ đề cụ thể thiết thực tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022. Những thành tích đạt được của các đơn vị trong Khối đã góp phần vào thành tích chung của tỉnh.
 
Bên cạnh những thành quả đạt được, phong trào thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các đơn vị ngành dọc quản lý cũng còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế do các đơn vị trong Khối hoạt động đa lĩnh vực nghề nghiệp. Tiêu chí đáng giá, chấm điểm và thang bảng điểm thưởng vẫn còn chênh lệnh cao. Trong số 09 đơn vị thuộc Khối, có 04 đơn vị do tính chất công việc đặc thù có tham gia vào công tác cải cách hành chính của tỉnh. Do đó, sẽ có điểm thưởng ở nội dung này, trong khi đó các đơn vị còn lại không có, ít nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng thi đua trong Khối…
 
Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua Khối năm 2023 với việc tăng cường công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Xây dựng và phát động phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp đắc điểm tình hình địa phương, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao vai trò của Khối trưởng, Khối phó; tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm.
 
Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang và Bằng khen cho 08 đơn vị thuộc Khối. Khối thi đua các đơn vị ngành dọc quản lý đã suy tôn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang làm Khối phó thi đua năm 2023.
Quốc Hùng