Tập trung khắc phục tình trạng án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Hà Giang

06/06/2023


Từ nay đến cuối năm, Cục THADS tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án đúng thời hạn, thực hiện tốt công tác xác minh phân loại án, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, thụ lý mới, không để tình trạng án có điều kiện chưa thi hành xảy ra.
Theo đánh giá của Cục THADS tỉnh Hà Giang, trong 08 tháng năm 2023, công tác THADS trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực, cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành và địa phương giao. Công tác nghiệp vụ được chú trọng, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức được nâng cao, thủ tục THADS được tuân thủ theo quy định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách của cán bộ công chức được quan tâm, công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định. Do đó, công tác thi hành án đã đi vào nề nếp và hiệu quả.
8 tháng đầu năm 2023, các cơ quan THADS đã thi hành xong 1.097 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 73,38%; về tiền đã thi hành xong 34.816.615.000 đồng, đạt tỷ lệ 32,89%. Toà án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 10 Bản án, quyết định thi hành án hành chính. Cơ quan THADS thực hiện theo dõi đối với 01 vụ việc có quyết định buộc thi hành án hành chính. Kết quả, Cục THADS đã ra thông báo tự nguyện thi hành án.
Cục THADS tỉnh và 11/11 Chi cục THADS trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thi hành án, đây được coi là một trong các giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, Trang thông tin điện tử của Cục THADS đã kịp thời công khai danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; đăng tải các văn bản liên quan đến công tác thi hành án..., tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, khai thác thông tin. Các ứng dụng phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; Phần mềm quản lý cán bộ công chức; Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; chữ ký số...được áp dụng và thực hiện có hiệu quả.
Bên cạnh kết quả đạt được, tồn tại được Cục THADS Hà Giang chỉ ra đó là vẫn còn tồn số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau (398 việc tương ứng 71.028.419.000 đồng). Ngoài ra, công tác THADS trên địa bàn cũng còn gặp nhiều khó khăn do số lượng việc, tiền mới thụ lý tăng tập trung ở một số đơn vị lớn như Thành phố, Bắc Quang, Vị Xuyên. Một số vụ việc có số tiền thụ lý lớn, tính chất vụ việc phức tạp mặc dù các đơn vị đã cố gắng giải quyết nhưng chưa giải quyết dứt điểm được hoặc đang ở giai đoạn xác minh, phân loại điều kiện thi hành.
Nhiều trường hợp người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù không có điều kiện, tài sản, thu nhập để thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Thời gian giải quyết từ các cơ quan tiến hành tố tụng cho đến khi Bản án có hiệu lực thi hành quá dài dẫn đến khi chuyển giao Bản án sang cơ quan THADS thì nhiều đương sự không còn tài sản, hoặc có nhưng không đủ điều kiện để thi hành được so với số tiền theo Bản án đã tuyên. Trong khi việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án tại giai đoạn trước khi chuyển giao Bản án sang cơ quan THADS tuy đã có, nhưng số lượng còn rất khiêm tốn.
Một số vụ việc mới tiếp nhận từ Tòa án chuyển giao. Đây là những vụ việc cơ quan THADS đã ban hành Quyết định thi hành án, thông báo đến đương sự và đang động viên, thuyết phục đương sự thi hành dứt điểm. Do chưa hết thời gian tự nguyện thi hành nên đây cũng là một nguyên nhân gây ra án chưa thể tổ chức thi hành.
Trong những tháng tiếp theo, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc thi hành án và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án các Bản án do Toà án chuyển giao có hiệu lực pháp luật đúng thời hạn, thực hiện tốt công tác xác minh phân loại án, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục, trình tự thi hành án. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, thụ lý mới không để tình trạng án tồn đọng xảy ra.
Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và việc áp dụng quy trình, thủ tục trong hoạt động THADS. Tập trung giải quyết xong 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh và các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Chủ động tham mưu, duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo THADS. Tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác THADS. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS./.