Cục THADS tỉnh Long An tổ chức cưỡng chế để giao tài sản thi hành án cho người mua trúng đấu giá

15/04/2024


Sáng ngày 10/4/2024, Cục THADS tỉnh Long An phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức cưỡng chế giao tài sản thi hành án cho người mua trúng đấu giá tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

 Tham dự buổi cưỡng chế về phía tỉnh có Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Chấp hành viên, Thư ký thi hành án Cục THADS; về phía huyện Mộc Hóa có Chấp hành viên, Thư ký thi hành án Chi cục; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Y tế, Đài truyền thanh, Điện lực cùng chính quyền địa phương xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa và đội công nhân làm nhiệm vụ di dời, tháo dỡ tài sản.

Theo nội dung Bản án, Quyết định Thi hành án, bên phải thi hành án là bà Vi Thị Cẩm Hồng và ông Nguyễn Tấn Cường, cùng địa chỉ: Số 25 Lý Thường Kiệt, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An “phải liên đới trả cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (gọi tắt là Sacombank) số tiền vay là 830.549.961 đồng gồm tiền gốc 500.000.000 đồng và tiền lãi 330.549.961 đồng. Kể từ ngày 15/6/2017, ông Nguyễn Tấn Cường và bà Vi Thị Cẩm Hồng phải liên đới trả cho Sacombank khoản tiền lãi theo thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng hạn mức LD 1333700482 ngày 03/12/2013. Trường hợp ông Nguyễn Tấn Cường và bà Vi Thị Cẩm Hồng không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì Sacombank có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số LD 1333700482 ngày 03/12/2013 để thu hồi số nợ còn lại. Buộc ông Huỳnh Văn Vần, bà Nguyễn Thị Mành, ông Huỳnh Văn Nữa, bà Nguyễn Thị Yến Thủy, ông Huỳnh Văn Nghỉ và bà Huỳnh Thị Kim Thủy phải tháo dỡ, đốn chặt, đập bỏ, di dời toàn bộ cây trồng, nhà cửa và vật kiến trúc có trên các thửa đất số 145, 196, 868 diện tích 36.427m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 613421 ngày 12/10/2012 cấp cho và Vi Thị Cẩm Hồng để đảm bảo thực hiện Hợp đồng thế chấp bất động sản số LD 1333700482 ngày 03/12/2013.”.

Hết thời gian tự nguyện thi hành án bà Hồng, ông Cường không tự nguyện thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án nhưng không đạt kết quả. Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Mộc Hóa ra Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản, bên phải thi hành án quyết liệt chống đối, không hợp tác với cơ quan thi hành án. Do vụ việc thi hành án khó khăn phức tạp nên ngày 16/4/2020, Cục THADS tỉnh ra Quyết định rút hồ sơ thi hành án về Cục THADS tỉnh để tổ chức thi hành án.
Ngày 26/5/2022, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh tổ chức kê biên tài sản là quyền sử dụng đất thửa số 145, 196, 868, cùng loại đất LUC, cùng thuộc tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 613421, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH_00408, UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cấp ngày 11/10/2012 cho bà Vi Thị Cẩm Hồng. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh phối hợp với UBND và Mặt trận Tổ quốc xã Bình Hòa Trung tổ chức vận động ông Huỳnh Văn Vần, bà Nguyễn Thị Mành, ông Huỳnh Văn Nữa, bà Nguyễn Thị Yến Thủy, ông Huỳnh Văn Nghỉ và bà Huỳnh Thị Kim Thủy, kết quả những người được vận động không đồng ý thực hiện theo nội dung bản án, quyết định thi hành án và có lời nói “chửi bới thô tục”, có hành vi dùng gạch đá đe dọa đánh các thành viên trong đoàn đồng thời cùng các thành viên trong gia đình có hành vi chống đối quyết liệt, cản trở lực lượng thi hành công vụ.
Cục THADS tỉnh đã tổ chức họp liên ngành phối hợp với các cơ quan có liên quan tháo gỡ khó khăn. Sau khi được sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (PC10) – Công an tỉnh về việc thống nhất kế hoạch cưỡng chế THADS, Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2126/KH-THADS ngày 06/12/2023 về việc cưỡng chế THADS theo quy định của pháp luật.

Tại buổi cưỡng chế, trước khi tiến hành cưỡng chế, Cục THADS tỉnh cùng các cơ quan ban, ngành, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án và yêu cầu những người không có liên quan phía trong rời khỏi nơi cưỡng chế để cơ quan thi hành án thi hành nhiệm vụ theo quy định pháp luật nhưng không đạt kết quả, các thành viên trong gia đình có thái độ thách thức, chống đối quyết liệt lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ. Ngay sau khi Chấp hành viên Cục THADS tỉnh thực hiện thủ tục công bố quyết định cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, lực lượng thi hành công vụ đã khống chế đưa các thành phần chống đối ra khỏi nơi cưỡng chế để Chấp hành viên Cục THADS tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định, bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.
Nhờ sự vận động của Chấp hành viên Cục THADS và các cơ quan có liên quan, thành viên trong gia đình ông Vần, bà Mành đã đồng ý nhận lại các tài sản trong nhà, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh cùng chính quyền địa phương hỗ trợ di dời các tài sản; cơ quan chức năng tiến hành xác định ranh đất, cắm cột mốc và thực hiện các thủ tục cần thiết thi hành dứt điểm nội dung bản án và quyết định thi hành án nêu trên.
Buổi cưỡng chế giao tài sản diễn ra an toàn, thành công nhờ có sự tham gia, hỗ trợ của các cơ quan chức năng có liên quan từ tỉnh đến huyện và chính quyền địa phương. Qua đó giúp bản án đã có hiệu lực pháp luật được thực thi, bảo đảm quyền lợi của người mua trúng đấu giá và tính nghiêm minh của pháp luật./.
Hồng Nhiễm