Sign In

Phú Yên với 6 tháng công tác thi hành án dân sự

19/04/2022

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022 do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngành THADS tỉnh Phú Yên tiếp tục hưởng ứng và gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chính vì thế mà ngay từ đầu năm, Phú Yên đã triển khai công tác thi hành án và giao chỉ tiêu thi đua cho từng đơn vị với tinh thần quyết tâm thi hành vượt chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, Phú Yên luôn bám sát vào chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp, kế hoạch thi đua của Tổng cục THADS và địa phương. Trong 6 tháng đâug năm 2022, đã đạt vượt một chỉ tiêu quan trọng
 
                                                          Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022
Những kết quả đáng ghi nhận
Trong 06 tháng đầu năm 2022, kết quả THADS toàn tỉnh đạt cao, đặc biệt tỷ lệ THADS về tiền đạt 48,56%, đây là kết quả đáng khích lệ để các đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.
Với tổng số phải thi hành 5.881 việc sau khi trừ đí số việc ủy thác 47 việc. Phân loại có: 4.467 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 76,57%) và 1.242 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 21,29%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 2.529 việc, đạt tỷ lệ 56,62%.
Về tiền, Tổng số giải quyết là 1.992.158.075 nghìn đồng, trong đó: Số tiền năm trước chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.779.331.573 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 212.826.501 nghìn đồng, giảm 192.723.609 nghìn đồng (giảm 47,52%) so với cùng kỳ năm 2021.Sau khi trừ đi số ủy thác, thu hồi, hủy quyết định thi hành án là 90.553.264 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 1.901.604.811 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 524.900.155 nghìn đồng, chiếm 27,60%; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.330.510.275 nghìn đồng, chiếm 69,967; số hoãn, tạm đình chỉ là 46.194.381 nghìn đồng.Kết quả: thi hành xong là 254.870.124 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 48,56% (tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2021).
                        Hình ảnh các cá nhân, tập thể được khen thưởng trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Bên cạnh kết quả thi hành về việc và tiền thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS cũng rất quan trọng và quan tâm đúng mức, một trong những công việc cũng khá phức tạp, là hoạt động thường xuyên trực tiếp đụng chạm đến quyền về tài sản, nhân thân của các bên đương sự và  dễ bị khiếu nại không chỉ riêng bên được thi hành án, khiếu nại về việc tổ chức thi hành chậm không bảo vệ được lợi ích của họ, mà bên phải thi hành án cũng thường xuyên khiếu nại cho dù trong quá trình tổ chức thi hành án cho thấy, nhiều đương sự có điều kiện thi hành án nhưng vẫn cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành án.
Không chỉ có vậy, có trường hợp còn chống đối quyết liệt, nhiều trường hợp không hiểu trình tự thủ tục thi hành án hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ của công dân làm đơn khiếu nại, tố cáo không đúng qui định của pháp luật nhằm để trì hoãn, trốn tránh việc thi hành án. Nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo cơ quan THADS đã giải quyết khiếu nại hết thẩm quyền nhưng các đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại gửi đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước… gây ảnh hưởng không ít đến công tác thi hành án.
Với công tác này, Phú Yên đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ khâu tiếp công dân đến giai đoạn tổ chức đối thoại phải mềm mỏng, thuyết phục và áp dụng đúng quy trình giải quyết thì hiệu quả mới cao. Chính vì thế,  trong 6 tháng năm 2022, đã giải quyết xong 17/17 đơn, đạt tỷ lệ 100%.
Nhịp nhàng hơn trong công tác phối hợp
Đạt được kết quả 01 chỉ tiêu lớn về tiền và giải quyết xong 100% đơn khiếu nại, tố cáo về THADS là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự quản lý, chỉ đạo kịp thời cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan Thi hành án với các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, luôn có trách nhiệm và chủ động hơn đối với những vụ việc phức tạp cần áp dụng biện pháp cưỡng chế đều có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo THADS các cấp, sự đồng thuận của các cơ quan chuyên môn của Cục THADS tỉnh. Nên trong 6 tháng qua không có trường hợp nào cưỡng chế không thành công hoặc hoãn vì lý do thiếu thành phần.
Bên cạnh đó, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án Cục và các Chi cục theo Thông tư số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 và đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. Để hoạt động THADS đạt kết quả và phát triển bền vững hơn trong thời tới Cục THADS tỉnh Phú Yên cũng rất mong sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo THADS và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các huyện thị, TP đối với công tác THADS. Đồng thời chú trọng đến công tác quản lý hành chính nhà nước với công tác THADS trên địa bàn, tập trung chỉ đạo đối với những vụ việc lớn, phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khó thi hành.Cơ quan THADS đã chủ động phối hợp với TAND, VKSND để bàn biện pháp xử lý các vụ án khó thi hành và một số vụ việc đưa ra thi hành nhưng còn có quan điểm chưa thống nhất, phức tạp...; tập trung rà soát phân loại án chính xác để xử lý đúng quy trình pháp luật, hạn chế tối thiểu thiếu sót xảy ra và quan tâm đến công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại kịp thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, tổ chức và Nhà nước, quyết tâm hoàn thành tốt, đạt và vượt chỉ tiêu giao trong năm 2022.
Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, có một số đơn vị đạt cao và vượt một chỉ tiêu giao như Phòng nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh,Chi cục THADS huyện Đồng Xuân, Sông Hinh, Phú Hòa và được Cục trưởng tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhất trong đợt thi đua 6 tháng góp phần cho Ngành Thi hành án dân sự Phú Yên được đạt kết quả khả quan hơn./.
 


Theo Lê Lanh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: