Sign In

Phú Yên: Thi hành án dân sự quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016

10/08/2016

Phú Yên: Thi hành án dân sự quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016
Trên cơ sở kết quả thống kê thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước, ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Phú Yên là một trong 15 địa phương có tổng số việc và giá trị phải thi hành lớn (gần 7.000 việc và 500 tỷ đồng). Tuy nhiên, kết quả thi hành án 10 tháng năm 2016 đạt thấp (đạt 66/72% về việc và 15/33% về giá trị). Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản chỉ đạo; đồng thời UBND tỉnh Phú Yên cũng ban hành văn bản số 3899/UBND-NC ngày 04/8/2016 chỉ đạo tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
 
          Để thực hiện tốt, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh, thực hiện đạt kết quả thi hành án năm 2016. Tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự sự sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành kết quả thi hành án dân sự 2016 như:
          1. Tập trung, quyết liệt, sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung mọi nguồn lực, thời gian cho công tác tổ chức thi hành án; khẩn trương giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật những việc thi hành án có điều kiện thi hành để nâng cao tỷ lệ giải quyết án, cương quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án, cố tình chây ỳ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thi hành án; đặc biệt những vụ việc có giá trị phải thi hành án lớn ảnh hưởng đến tỷ lệ thi hành án của toàn ngành, án trọng điểm, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; Chấp hành viên phải tích cực, chủ động giải quyết án nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
          2. Xác minh, phân loại án chính xác; thực hiện việc đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án lên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự theo đúng quy định; rà soát, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xét miễn, giảm thi hành án đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
          3. Thực hiện công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện kịp thời, đúng quy trình, thủ tục, đúng pháp luật.
          4. Tiếp tục chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng thời gian quy định, đúng pháp luật; đối với những quyết định giải quyết khiếu nại đúng toàn bộ hoặc đúng một phần theo nội dung đơn khiếu nại của đương sự, phải nghiêm túc tiến hành họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời khẩn trương tổ chức khắc phục các thiếu sót, vi phạm.
          5. Theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thì Hội đồng nhân dân thẩm tra báo cáo và yêu cầu cơ quan Thi hành án báo cáo công tác thi hành án trước Hội đồng nhân dân cùng cấp. Do đó, yêu cầu Chi cục trưởng các chi cục Thi hành án dân sự đặc biệt lưu ý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành không để lập lại những hạn chế, thiếu sót mà Hội đồng nhân dân cùng cấp đã chỉ ra.
          6. Việc phân án cho Chấp hành viên cần lưu ý tính hợp lý, khoa học, đảm bảo sự cân bằng, tránh tạo áp lực cho Chấp hành viên.
          7. Đối với các chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự, yêu cầu các Chi cục thực hiện nghiêm túc và có báo cáo phản hồi để Cục Thi hành án dân sự biết; thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo thường kỳ, báo cáo chuyên đề theo quy định./.
 


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: