Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý I năm 2021

21/01/2021

Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý I năm 2021
          Ngày 15/01/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I năm 2021 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quang Anh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị .....
             Ngày 15/01/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I năm 2021 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quang Anh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị; Trưởng, Phó trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố; Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong đợt thi đua Quý I năm 2021.
 

Hình ảnh Đ/c Đặng Quang Anh phát biểu tại Hội nghị
            Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá tỉnh hình thực tiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS 03 tháng đầu năm 2021, trong đó, kết quả thi hành án dân sự toàn tỉnh đạt tỷ lệ 41,69% về việc và 3,27% về tiền. Đồng thời biểu dương 03 đơn vị có kết quả Thi hành án dân sự trong Quý đạt cao so với bình quân toàn tỉnh : Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy An đạt 52,22% về việc, 50,16% về tiền; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa đạt 42,31% về việc, 15,2% về tiền; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân đạt 57,98% về việc, 16,19% về tiền.
 

Hình ảnh tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc 
             Tại Hội nghị, đại diện các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị nêu những khó khăn, vướng mắc của đơn vị. Qua đó Lãnh đạo Cục đã trả lời và đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý II năm 2021.
Hình ảnh các cá nhân có thành tích xuất sắc
             Trước khi kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự Quý I năm 2021./.


Theo VĂN PHÒNG CỤC THADS TỈNH PHÚ YÊN

Các tin đã đưa ngày: