Sign In

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

20/02/2023

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028
            Sáng ngày 20/02/2023, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội đồng chí Phạm Trần Thúy Vân, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm có đồng chí Đặng Quang Anh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Huỳnh Ngọc Thuận, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Huỳnh Kim Toàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
Hình ảnh tại Đại hội
            Theo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa III nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh có tổng số đoàn viên tham gia sinh hoạt hiện nay là 25 đồng chí. 05 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ công chức và người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Hình ảnh tại Đại hội
               Bên cạnh đó, Công đoàn đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia các Hội đồng của cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ, giám sát quy chế chi tiêu nội bộ và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách như chế độ tiền lương, bảo hiểm,khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương thường xuyên, trước hạn… bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo quy định.
Hình ảnh Ban Chấp hành Công đoàn mới
              Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng cho công chức, người lao động còn hạn chế vì nguồn kinh phí thấp, thường xuyên xin hỗ trợ từ cơ quan; việc sơ, tổng kết phòng trào thi đua đôi lúc còn chậm nên chưa động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng điểm hình… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Phú Yên

Các tin đã đưa ngày: