Sign In

TỪ THỰC TIỄN RÚT RA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

27/08/2018

          Bản án dân sự sơ thẩm số 50/2015/DSST, ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân Tỉnh P tuyên: Buộc bà Đào Thị A phải bồi thường cho bà Bùi Thị B; Bùi Thị C; Hồ Thị D; Trần văn Đ; Đinh văn E mỗi người 70.000.000đ và bỗi thường cho Hà văn G; Lưu Văn H và Hồ Thị K mỗi người 30.000.000đ; nộp án phí dân sự sơ thẩm 16.000.000đ. Sau khi án có hiệu lực pháp luật các ông, bà: C,D,Đ,E có đơn yêu cầu thi hành án; còn các ông, bà: G,H,K không có đơn yêu cầu Thi hành án. Sau khi nhận đơn yêu cầu thi hành án ngày 10/11/2015 Cục thi hành án Tỉnh ĐN ra các quyết định thi hành án số 01,02,03,04,05, thi hành khoản: bà Đào Thị A phải bồi thường cho bà Bùi Thị B; Bùi Thị C; Hồ Thị D; Trần văn Đ; Đinh văn E mỗi người 70.000.000đ. Quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên đã kê biên quyền sử dụng đất 50.000m2 đất trồng cây hàng năm là tài sản chung của vợ chồng bà Đào Thị A và ông Lê Tấn S  đang thế chấp tại Ngân hàng Thương Tín chi nhánh Tỉnh P bán đấu giá được 600.000.000đ. Chấp hành viên đề xuất và được lãnh đạo Cục THADS Tỉnh ĐN đồng ý cho nộp án phí 16.000.000đ; phí thẩm định giá 4.000.000đ và chi trả cho Ngân hàng Thương Tín chi nhánh Tỉnh P, 400.000.000đ, số tiền còn lại 180.000.000đ, chia cho ông Lê Tấn S và bà  Đào Thị A  mỗi người ½ =  90.000.000đ ; số tiền 90.000.000 của bà Đào Thị A được trả cho bà Bùi Thị B; Bùi Thị C; Hồ Thị D; Trần văn Đ; Đinh văn E mỗi người 18.000.000đ.
          Với những nội dung nêu trên chúng ta có thể rút ra những vấn đề gì? Chấp hành viên sai sót ở những điểm nào cần rút kinh nghiệm trong quá trình giải quyết thi hành án.
          1.Trước hết chúng ta xác định người phải thi hành án là bà Đào Thị A, còn ông Lê Tấn S không phải là người phải thi hành án nên không cùng chịu tiền án phí và phí thẩm định thi hành án với bà A. Lẽ ra số tiền sau khi bán đấu giá tài sản thu được trừ đi 400.000.000đ chi trả cho Ngân hàng Thương Tín chi nhánh Tỉnh P còn lại phải chia cho ông Lê Tấn S ½ (100.000.000đ) , còn lại phần của bà A 100.000.000đ mới  trừ đi án phí và phí thẩm định giá. ( Chấp hành viên không thi hành theo đúng bản án đã tuyên,  vi phạm khoản 1 điều 73 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 )
          2. Theo bản án thì tổng người được thi hành án là 08 người nhưng chỉ mới có 05 người làm đơn yêu cầu thi hành án, 03 người chưa làm đơn yêu cầu thi hành án (chưa hết thời hiệu) nhưng Chấp hành viên dùng số tiền của bà A bán đấu giá tài sản được sau khi trừ án phí và phí thẩm định giá chi trả theo tỷ lệ % của 05 người mà không tính theo tỷ lệ % của 03 người chưa làm đơn yêu cầu thi hành án để gởi vào tài khoản ngân hàng có thời hạn 01 tháng rồi thông báo cho 03 người được thi hành án còn lại chưa có đơn yêu cầu thi hành án về quyền yêu cầu thi hành án. (Chấp hành viên không thi hành theo đúng bản án đã tuyên, không làm đúng trình tự thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật, vi phạm khoản 2 điều 20 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 )


Theo Đặng Quang Anh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Yên

Các tin đã đưa ngày: