Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11/2018.

19/09/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự 11 tháng năm 2018 và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo; Đồng chí Cục trưởng Mai Công Danh – Chủ trì Hội nghị.

Trong 11 tháng của năm 2018, công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế cơ quan; công tác tiếp dân được quan tâm nhiều hơn và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy trình; việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công đúng quy định và tiết kiệm; mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan được duy trì. Số liệu thống kê 11 tháng năm 2018, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 84%, về tiền đạt 52,7%. Có 03 đơn vị đạt 4/4 chỉ tiêu cơ bản: Chi cục Thị xã Ba Đồn, Chi cục Bố Trạch, Chi cục Minh Hóa; có 02 đơn vị đạt 3/4 chỉ tiêu cơ bản: cơ quan Cục và Chi cục Tuyên Hóa.

Qua tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc, các ý kiến thảo luận, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình kết luận triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tập trung thống nhất thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục trên các mặt công tác theo địa bàn đã được phân công, trong đó tập trung kiểm tra rốt ráo công việc, tiến độ giải quyết hồ sơ của Chấp hành viên; bảo đảm kết quả cao nhất so với chỉ tiêu nhiệm vụ đã được giao đầu năm; Các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu tiếp tục phấn đấu, tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, có điều kiện thi hành được trong năm để góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh. Đơn vị chưa đạt chỉ tiêu phải rốt ráo, không có tư tưởng “buông thả”, lấy lý do năm 2018 khả năng không đạt chỉ tiêu nên để sang năm 2019 thi hành. Lãnh đạo Cục đã được phân công chỉ đạo theo địa bàn có trách nhiệm bám – nắm tình hình để chỉ đạo sát sao, cụ thể;  Tổng hợp, thống kê các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong thực tiễn tổ chức THADS để kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền; Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cuối năm 2018 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh theo Thông báo số 854/TB-CTHADS ngày 07/9/2018 của Cục THADS tỉnh; Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác THADS; xem xét thành lập các Tổ xác minh, kiểm tra trực tiếp các vụ việc khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tình trạng đơn, thư tồn đọng, đơn thư gửi đi nhiều nơi, vượt cấp; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng cuối năm 2018 đúng quy định về trình tự thủ tục và thời gian theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự; thực hiện tốt nguyên tắc, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (điều động, bổ nhiệm công chức...); Tập trung thực hiện tốt công tác báo cáo, báo cáo thống kê bảo đảm chính xác về số liệu, đúng thời hạn quy định; tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự và cấp ủy, chính quyền địa phương (báo cáo số liệu án về kinh tế - tham nhũng theo định kỳ quy định; kết quả thu hồi tiền, tài sản của các vụ án về kinh tế, tham nhũng; lập danh sách việc chưa có điều kiện thi hành tồn đọng nhiều năm...); Triển khai đúng tiến độ về phần mềm Thống kê và thụ lý thi hành án theo Công văn số 2837/TCTHADS-TKDLCT ngày 31/7/2018 của Tổng cục THADS về triển khai chính thức Phần mềm quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS trong toàn quốc và Công văn số 515/CTHADS-VP ngày 17/7/2018 của Cục THADS tỉnh QB; Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa báo cáo thống kê cuối năm và số liệu tại sổ sách kế toán (phần mềm Kế toán nghiệp vụ THA) bảo đảm chính xác, khớp số liệu; Công chức phụ trách thống kê và Kế toán nghiệp vụ kịp thời báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Cục các vướng mắc phát sinh (nếu có) để chỉ đạo giải quyết.

Kết thúc năm công tác 2018 (30/9/2018) – các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; Lãnh đạo các Chi cục, các Phòng chuyên môn, Văn phòng Cục nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, tác phong làm việc, công tác – không để xảy ra tư tưởng, tâm lý “xả hơi, nghỉ nghơi” cuối năm.
 
                                                                                                            Mai Cường – VP Cục
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: