Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình: HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

01/04/2019

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình: HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM  2019
Ngày 28/3/2019, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, phối hợp thi hành án dân sự năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án và Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.
Năm 2018, công tác thi hành án dân sự nói chung, công tác chỉ đạo, phối hợp trong thi hành án dân sự nói riêng đạt được những kết quả khả quan. Đã giải quyết xong 2.747 việc/3.059 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 89,8%; số tiền đã giải quyết xong là 113 tỷ 829 triệu 414 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 62,23% so với tổng số có điều kiện giải quyết; phối hợp cưỡng chế thi hành án thành công 03 việc. Toàn hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc 4/4 chỉ tiêu của Tổng cục giao, được Bộ Tư pháp tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018; tặng cờ thi đua Ngành Tư pháp cho 02 tập thể, bằng khen cho 03 tập thể; công nhận danh hiệu lao động xuất sắc cho 05 đơn vị trực thuộc. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp sau khi được kiện toàn đi vào hoạt động thực sự có hiệu quả; đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác chỉ đạo, phối hợp của Ban chỉ đạo cấp huyện năm 2018; tổ chức được 02 Đoàn kiểm tra tại huyện Lệ Thủy và huyện Minh Hóa. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan có liên quan và chính quyền cấp cơ sở trong việc tổ chức thi hành án, từ đó đưa ra phương án khắc phục và có hướng chỉ đạo. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự  trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo theo định kỳ và đột xuất; xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc đương sự chống đối, khiếu nại nhiều lần...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo, phối hợp thi hành án dân sự trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là cần chủ động, kịp thời hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt tập trung giải quyết xong 03 vụ việc tồn đọng chưa giải quyết xong ở huyện Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và huyện Minh Hóa; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ đề nghị TAND cấp cao xem xét lại vụ Phá sản Công ty Đường Quảng Bình; tích cực kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo đối với các Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2019 do Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao./.
                                                                                                   Khánh Na – Phòng NV&TCTHA

Các tin đã đưa ngày: