Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019

27/12/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019
Ngày 25/12/2018, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ngành Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp và một số ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh. Về phía các cơ quan THADS tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục và các đơn vị trực thuộc Cục, đội ngũ Chấp hành viên, các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 cùng với toàn thể công chức, người lao động tại Cục THADS tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy trình bày Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cùng với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục, các Chi cục và sự nỗ lực, vươn lên của toàn thể công chức, Chấp hành viên nên kết quả THADS toàn tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiểu được giao. Cụ thể: kết quả THADS về việc đạt tỷ lệ 90% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao vượt 16,5%), về tiền đạt tỷ lệ 62% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao vượt 29,5%); giảm việc có điều kiện chuyển kỳ sau đạt tỷ lệ 5,7% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao vượt 1,2%), giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau đạt tỷ lệ 14,17% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao vượt 10,69%); Phong trào thi đua được phát động ngay từ đầu năm và có 100% tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt và hiệu quả; cơ cấu tổ chức, cán bộ của Cục, các Chi cục tiếp tục được kiện toàn; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng; công tác kiểm tra và tự kiểm tra đi vào thực chất, hiệu quả; mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan được duy trì. Các chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức và người lao động được quan tâm giải quyết kịp thời.
 
Năm 2019, Cục THADS tỉnh Quảng Bình đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo từ Cục đến các Chi cục; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát và quyết liệt hơn; tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp liên quan, nhất là các cơ quan trong khôi nội chính và các cấp chính quyền cơ sở trong quá trình giải quyết việc THADS ở địa phương; tập trung giải quyết có hiệu quả số án có điều kiện thi hành, hạn chế làm phát sinh việc thi hành án chuyển kỳ sau, toàn tỉnh phấn đấu thi hành xong đạt kết quả trên trên 73,5% về việc và trên 35% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; thực hiện kiểm tra, đôn đốc thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành; triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến THADS; thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ công chức  gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


(Toàn cảnh Hội nghị)
 
Sau phần Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2018 và triển khai công tác năm 2019, các đại biểu tiếp tục được nghe Phó cục trưởng Trần Quý Hoài trình bày Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua  năm 2019. Theo đó, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Bình quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản về THADS năm 2019 (Phấn đấu kết thúc năm công tác, Cục THADS tỉnh Quảng Bình được Bộ Tư pháp công nhận tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen và Chính phủ tặng cờ thi đua; toàn ngành có 1 đến 2 đơn vị được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và 3 đến 4 đơn vị, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...). Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 bằng những nội dung hoạt động phong phú, hiệu quả, thiết thực; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, thường xuyên chăm lo, giúp đỡ công chức và người lao động trong Ngành, đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức và người lao động trong đơn vị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác THADS; kinh nghiệm trong thi hành án các vụ việc phức tạp kéo dài; tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức THADS…   


(Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
– Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích đạt được trong năm 2019 của các cơ quan THADS tỉnh Quảng Bình (toàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức 4/4 chỉ tiêu cơ bản về THADS) và khẳng định kết quả công tác THADS đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình; đồng thời, mong muốn thời gian tới Cục THADS tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành, ý thức trách nhiệm; xây dựng khối đoàn kết nội bộ thống nhất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao năm 2019. Chủ động tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát công tác thi hành án hành chính, đảm bảo các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh gương mẫu chấp hành. Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án cho đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Cục trưởng Mai Công Danh thay mặt cho toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh Quảng Bình hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2019.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng và lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2018:


Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã thành công tốt đẹp./.
 
                                                                                              Quang Thành - TCCB
 
 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: