Sign In

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Bình giám sát chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

10/05/2019

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Bình giám sát chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 – 2018, ngày 07 tháng 5 năm 2019, Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh – Trưởng Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh và các thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại Cục THADS tỉnh Quảng Bình; nội dung tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về THADS; kết quả thực hiện công tác THADS trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết các vụ việc trọng điểm, tồn đọng, khó thi hành, còn khó khăn, vướng mắc.
Cục THADS tỉnh đã chuẩn bị chu đáo báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả công tác trong 03 năm (2016-2018) gửi các thành viên Đoàn giám sát, thay mặt Lãnh đạo Cục – Đồng chí Mai Công Danh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình báo cáo một số vướng mắc trong công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để thi hành dứt điểm một số vụ việc còn tồn đọng (cưỡng chế giao tài sản); những khó khăn bất cập trong việc thi hành Quyết định phá sản Công ty đường Quảng Bình, khó khăn trong việc thi hành các vụ án tín dụng ngân hàng có giá trị lớn (Công ty Anh Trang)…; một số khó khăn về kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các cấp; cơ sở vật chất của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh…; Đồng chí Cục trưởng kiến nghị Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát đối với các cơ quan có liên quan phối hợp trong công tác THADS nhất là công tác cưỡng chế THA; giám sát hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các cấp.

Kết luận buổi giám sát, Đ/c Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả công tác THADS tỉnh Quảng Bình trong 03 năm từ 2016 – 2018, đạt được nhiều thành tích, kết quả (năm 2018 được Bộ Tư pháp tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua); nội bộ đoàn kết, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo nội bộ như những năm trước đây; tuy nhiên, qua làm việc với các cơ quan THADS trong tỉnh, Đoàn giám sát cũng lưu ý cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác THADS, Chấp hành viên cần tích cực, chủ động xác minh, phân loại án chính xác, đảy nhanh tiến độ giải quyết án để giảm số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau; quan tâm công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về THADS trong nhân dân. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác phối hợp với Cấp ủy, chính quyền các cấp; Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Lãnh đạo Cục đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh và sẽ tổng hợp báo cáo trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019 để HĐND xem xét quyết định về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Trước đó, từ ngày 21/3/2019 đến ngày 19/4/2019, Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh cũng đã trực tiếp giám sát đối với 08/08 Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
                                                                                                                                         Mai Cường
 

Các tin đã đưa ngày: