Sign In

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy

11/03/2020

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình làm việc với  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy
Vừa qua, Đ/c Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Lệ Thủy; tham gia đoàn công tác của Đ/c Cục trưởng có Đ/c Trần Phương Nam – P.Cục trưởng, Đ/c Phó trưởng Phòng TCCB , Đ/c Chánh Văn phòng Cục.
Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuệ - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lệ Thủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Mai Công Danh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã đánh giá, biểu dương kết quả triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chi cục trong năm 2019, nhất là tổ chức cưỡng chế thành công vụ Thuận - Hậu; (đạt vượt chỉ tiêu, được lãnh đạo Cục đanh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ), đồng chí Cục trưởng đã chỉ đạo và kết luận các nội dung mà đơn vị cần tập trung thực hiện, cụ thể sau đây:
- Năm 2020, Chi cục thụ lý thi hành vụ Công ty giấy Quảng Bình có số tiền phải thi hành lớn (trên 300 tỷ đồng), cần phải khẩn trương thực hiện các quy trình thủ tục để kịp tiến độ giải quyết vụ việc; tổ chức chỉ đạo, điều hành đơn vị một cách khoa học, hiệu quả và gắn với từng vị trí việc làm của công chức, người lao động trong đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Tổng cục, của Cục trong các cuộc họp của đơn vị, bảo đảm toàn thể công chức, người lao động được nghe, được quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện; Từng công chức, người lao động, nhất là các đồng chí Chấp hành viên phải không ngừng nghiên cứu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; phát huy vai trò của Hội đồng CHV để chỉ đạo hướng dẫn các vụ việc khó khăn, vướng mắc.

- Lãnh đạo Chi cục cần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thay đổi phong cách, phương pháp chỉ đạo điều hành; thường xuyên kiểm tra thời gian làm việc của Chấp hành viên, thư ký khi đi về cơ sở cũng như tại trụ sở cơ quan; kiểm tra kiểm soát trình tự, thủ tục tác nghiệp của Chấp hành viên đối với từng vụ việc. Chi cục trưởng phải quán triệt, nắm chắc tiến độ tổ chức THA của từng hồ sơ - án của CHV để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ CHV trong quá trình tác nghiệp đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai phạm, vi phạm, không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong tổ chức THA của Chấp hành viên.

- Tổ chức thảo luận, trao đổi, nghiên cứu kỹ về chuyên môn, nghiệp vụ trước khi đề nghị cấp trên hướng dẫn; quan tâm, chỉ đạo Chấp hành viên nghiên cứu kỹ các quy định, quy trình trong thi hành án, thực hiện chặt chẽ các khâu, tránh sơ hở để đương sự khiếu nại…(ví dụ: Vụ Bông - Vệ nếu CHV làm kỹ ngay từ đầu thì sẽ không phát sinh khiếu nại lên Cục và Tổng cục); Đối với vụ Bông - Vệ, sau khi có thông báo giải quyết khiếu nại của Cục trưởng, yêu cầu Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo CHV áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý tài sản thi hành án.

- Lãnh đạo Chi cục phải xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tăng cường tự kiểm tra trong nội bộ; nghiên cứu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật về trình tự, nội dung, hình thức; ngoài vị trí việc làm, biên chế được giao, lãnh đạo Chi cục cần phân công công chức, người lao động kiêm nhiệm thêm công việc một cách rõ ràng, dân chủ, minh bạch; lãnh đạo, công chức, người lao động phải gương mẫu chấp hành thời gian làm việc.

- Cá nhân Đ/c Chi cục trưởng và tập thể lãnh đạo Chi cục cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện; chủ động tham mưu, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS huyện; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện trong công tác THADS.

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thống kê (phần mềm thống kê và thụ lý THA, các báo cáo định kỳ, đột xuất…); Chăm lo đời sống cho công chức, người lao động của đơn vị; tiết kiệm kinh phí được cấp hàng năm đảm bảo sử dụng có hiệu quả; chăm lo cơ sở vật chất, sắp xếp, bảo quản kho vật chứng, kho lưu trữ bảo đảm sạch sẽ, sắp xếp khoa học, đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác đánh giá, phân loại công chức (đề nghị khen thưởng phải trên cơ sở kết quả phân loại công chức) và đảm bảo tỷ lệ khen thưởng theo quy định. Thực hiện đúng các biểu mẫu về công tác thi đua, khen thưởng (mẫu đăng ký thi đua, đăng ký sáng kiến; báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo thành tích khen thưởng) theo hướng dẫn của Hội đồng TĐKT Cục THADS tỉnh. Thực hiện tốt việc đăng ký nghỉ phép; báo cáo việc nghỉ phép của công chức, người lao động gửi về Cục THADS tỉnh đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định... Đặc biệt, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong công chức, người lao động của đơn vị để ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020./.
 
                                                                                                                                         Quang Thành                                                

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: