Sign In

Kiểm tra đột xuất công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Hóa

10/06/2019


Ngày 05/6/2019, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 178/QĐ-CTHADS ngày 31/5/2019 về việc kiểm tra đột xuất công tác thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS huyện Minh Hóa của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra tại Chi cục THADS huyện Minh Hóa. 

Minh Hóa là huyện miền núi vùng cao nằm phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình. Toàn huyện có 15 xã và 1 thị trấn với diện tích tự nhiên là 1.410 km2. So với toàn tỉnh thì Chi cục THADS huyện Minh Hóa có số việc và tiền thấp nhất, 08 tháng đầu năm 2019, tổng số việc đã thụ lý là 205 việc, tổng số tiền đã thụ lý là 3.363.655.000 đồng. Tuy nhiên, huyện Minh Hóa là một trong những huyện vùng cao nghèo nhất của tỉnh Quảng Bình, địa hình rộng, đồi núi bao quanh, khí hậu khắc nghiệt, đồng bào dân tộc nhiều, nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế nên việc thi hành án gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 và tình hình thực tế tại Chi cục THADS huyện Minh Hóa, Lãnh đạo Cục đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất tại Chi cục. Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Quý Hoài- Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra gồm: kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số hồ sơ thi hành án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; kiểm tra một số vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng chậm tổ chức thi hành. Mặc dù thời gian kiểm tra diễn ra chỉ trong một ngày nhưng Đoàn kiểm tra đã hoàn thành đúng thời gian và tiến độ công việc. Kết quả kiểm tra đã chỉ ra được những mặt ưu điểm và những mặt tồn tại, thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Hóa. Lãnh đạo và Chấp hành viên Chi cục đã giải trình và tiếp thu những nội dung được kiểm tra, trình bày sẽ phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót và rút kinh nghiệm.

                                                                                                                                                     Lan Hương

Các tin đã đưa ngày: