Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

24/09/2021

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại  chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng  Bình
Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/06/2015 của Bộ Tư pháp Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự; Thông báo số 2272/TB-BTP ngày 12/7/2021 Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc xem xét thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý – Sáng ngày 24/9/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị (Hình thức trực tuyến) lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đối với đồng chí Mai Công Danh.

Tham dự Hội nghị: Về phía Tổng cục Thi hành án dân sự có Đ/c Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng (Chủ trì Hội nghị),  Đ/c Phạm Thành Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đ/c Nguyễn Văn Chất – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ; Về phía Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình có Đ/c Hà Văn Ninh – Phó trưởng Ban và Đ/c Đặng Thị Mỹ Nhàn – Chuyên viên; Về phía Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình có các đồng chí lãnh đạo Cục, Cấp ủy Cục,  Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc Cục.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự đã đánh giá, nhận xét qua nhiệm kỳ 5 năm Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác, nhất là chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hệ thống Thi hành án dân sự. Đặc biệt năm 2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình được Bộ Tư pháp tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Ngành; năm 2019 được Bộ Tư pháp tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Ngành, Chính phủ tặng cờ thi đua và Ban Thường Tỉnh ủy Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Cá nhân đồng chí Mai Công Danh hàng năm công tác đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Tổng cục THADS đánh giá xếp loại công chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Trong thành tích chung đó có vai trò, trách nhiệm của đồng chí Cục trưởng – Người đứng đầu.

Các ý kiến phát biểu đã đánh giá cao năng lực, uy tín, hiệu quả công tác của đồng chí Mai Công Danh và tập thể lãnh đạo Cục trong lãnh đạo, chỉ đạo  tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự và các mặt công tác khác, thống nhất đề nghị Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp; lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đối với đồng chí Mai Công Danh.

Hội nghị đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình theo phương thức bỏ phiếu kín. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch, làm cơ sở để bổ nhiệm người cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, góp phần vào sự phát triển chung của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình./.

                                                                                                                      Quang Thành - Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: