Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước tổng kết công tác, nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

16/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1500/KH-CTHADS, ngày 25/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam chiều ngày 14-12-2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hổ Hiền Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân dự tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Tiên phước.
 


           Đồng chí Phạm Bá Phúc, Chi cục trưởng đã báo cáo năm 2021 đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị trọng đại diễn ra như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bẩu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là đại dịch Covid-19 xảy ra trên diện rộng có phần ảnh hưởng đến việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2021. Song với sự nỗ lực vượt khó của toàn thể CBCC, người lao động, trong năm Chi cục đã  thực hiện xong 329 việc/ 389 việc có điều kiện thi hành đạt 82,5% vượt 2,08%; về tiền thi hành xong 2.274.054.000 đồng/ 3.035.765.000 đồng, đạt 74,915 vượt 34,91% chỉ tiêu Cục giao. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo củng được chú trọng và giành được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác khác tại địa phương. Từ đó trong năm công tác đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục THADS tỉnh công nhận 09/09 CBCC, người lao động đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, trong đó có 01 Chiến sĩ thi đua cơ sở và đề nghị khen thưởng cho 03 công chức, gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen: 02 đồng chí; Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen 01 đồng chí. Hội nghị thảo luận được nghe các ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát,Tòa án trong công tác phối hợp, đơn vị đã phát huy được tính chủ động thi hành án dân sự, đề xuất BCĐ THADS huyện chỉ đạo thi hành án và phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính một cách kịp thời, hiệu quả.
 

 
          Đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hổ Hiền, Phó Cục trưởng Cục THADS Quảng Nam tại hội nghị, vừa nhận xét đánh giá, biểu dương thành tích đạt được của Chi cục trong năm 2021, qua đó Phó Cục trưởng nêu những nội dung còn hạn chế và phương án khắc phục, đồng thời nhấn mạnh việc cần phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vai trò cơ quan thường trực của BCĐTHADS để tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thi hành án đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài và xác định đây là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong thời gian tới.  

          Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Chi cuc trưởng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Cục và các cơ quan phối hợp đã đến dự, tham gia phát biểu, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí thay mặt đơn vị ghi nhận và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo để bổ sung vào giải pháp năm 2022.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: