Sign In

Thông báo hưởng ứng Cuộc thi “50 năm thực hiện theo Di chúc của Người” (24/07/2019)

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, nhằm tuyên truyền những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc của Người; góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục lòng yêu nước trong đoàn viên, thanh niên Ngành Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp  phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến “50 năm thực hiện theo Di chúc của Người” (sau đây gọi là Cuộc thi).
Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; khuyến khích, mở rộng, huy động thêm đối tượng đoàn viên, thanh niên là sinh viên, học viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tư pháp; đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại cơ sở đoàn trực thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố và đoàn viên thanh niên các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. 
Nội dung thi: Tìm hiểu nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những thành quả đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bài học kinh nghiệm rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Di chúc. 
Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (Tại địa chỉ Trang thông tin Tuổi trẻ Bộ Tư pháp: http://tuoitrebtp.moj.gov.vn/noidung/cuocthi/Pages/cuoc-thi-pl.aspx?Item). Thí sinh tham gia dự thi trả lời các 09 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và 01 câu tự luận trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).
Thời gian thi: Từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 31/7/2019.
(Thể lệ cuộc thi gửi kèm theo Thông báo này). 
                           Trang Thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo
Các tin đã đưa ngày: