Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ thực hiện tốt phong trào thi đua 2019

26/07/2019

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ thực hiện tốt phong trào thi đua 2019
Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-BTP ngày 27/5/2019 của Bộ Tư pháp về kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019) trong hệ thống Thi hành án dân sự, Kế hoạch số 961/KH-TCTHADS ngày 10/04/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch số 189/KH-CTHADS ngày 30/5/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (thời gian phát động từ 01/4 đến 30/6/2019). Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ đã tổ chức đợt cao điểm áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

           Chấp hành viên đọc lệnh kê biên tài sản và tổ chức cưỡng chế giao tài sản bán đấu thành
Trong đợt thi đua cao điểm, từ ngày 25/5/2019 đến ngày 25/6/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ đã tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản, tổ chức cưỡng chế giao tài sản bán đấu thành với 08 vụ việc với giá trị tương ứng 3.043.397.000 đồng; trong đó, tập trung những vụ có giá trị lớn, án tín dụng –ngân hàng như vụ Phan Long Mão ở Phổ Ninh (giá trị trên 600 triệu đồng), vụ Đỗ Thị Lệ ở Phổ Thạnh (giá trị trên 1,2 tỷ đồng)….giao tài sản đấu giá thành vụ Tô Thị Văn ở thị trấn Đức Phổ. Qua đó, đến 9 tháng năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ đã giải quyết xong về việc 353/524 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 67%; giải quyết xong về tiền 4.763.865.000 đồng/22.475.441.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 21% cơ bản đạt yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ đã tích cực tham mưu Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, tham mưu ban hành 02 Quyết định thành lập Tổ vận động thi hành án dân sự để giải quyết 02 vụ việc phức tạp khó thi hành (vụ Phan Thị Kim Phụ và vụ Nguyễn Thị Hiền), tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

Kết thúc đợt thi đua cao điểm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ đã tổ chức tổng kết và bình xét, đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho 01 cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua.
                                                                                                                                  Phạm Vũ Bảo

Các tin đã đưa ngày: