Sign In

Bình Sơn tổ chức họp liên ngành nâng cao công tác phối hợp trong THADS (31/10/2019)

Ngày 30/10/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức cuộc họp liên ngành để đánh giá kết quả phối hợp trong thi hành án dân sự năm 2019, đề ra những biện pháp, phương thức để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 03 ngành năm 2020.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ thực hiện tốt phong trào thi đua 2019 (26/07/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-BTP ngày 27/5/2019 của Bộ Tư pháp về kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019) trong hệ thống Thi hành án dân sự, Kế hoạch số 961/KH-TCTHADS ngày 10/04/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch số 189/KH-CTHADS ngày 30/5/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (thời gian phát động từ 01/4 đến 30/6/2019). Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ đã tổ chức đợt cao điểm áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hành lập thành tích kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019) (19/07/2019)

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -  19/7/2019), trong 09 tháng đầu năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hành đã nỗ lực phấn đấu, thi đua đạt nhiều kết quả nổi bật.
Các tin đã đưa ngày: