Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020

10/07/2015

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 11/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 07/8/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; được sự nhất trí của Ban thương vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, vừa qua Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Ngọc Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Phan Tấn Nộ - Bí thư Chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị, đồng chí Trần Quang Nam – Phó Bí thư Chi bộ đã thông qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kiểm điểm cấp ủy với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.
 
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Hiếu, ủy viên Ban Thường vụ - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Chi bộ cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thi hành án dân sự có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới của Ngành; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quần chúng phát huy tinh thần dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, nâng cao tính tự giác, không ngừng nổ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và báo cáo góp ý các văn kiện của Đại hội Đảng cấp trên, đã bầu Ban chấp hành Chi bộ gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Phan Tấn Nộ - Cục trưởng giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Quang Nam – Phó cục trưởng giữ chức vụ phó Bí thư, bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội đã ra Nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ và giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 căn cứ vào Nghị quyết của Chi bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm để lãnh đạo tư tưởng, chính trị các đảng viên, các tổ chức đoàn thể của Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Chi bộ đã đề ra./.
Huy Ân

Các tin đã đưa ngày: