Sign In

Chăm lo đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

26/07/2021

Chăm lo đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ 4 với những diễn biến phức tạp, kéo dài làm cho cuộc sống của nhiều đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp, phải nghỉ việc đi cách ly tại các Khu cách ly tập trung và thực hiện cách ly tại nhà. Để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những khó khăn cho đoàn viên, CBCCVCNLĐ, theo chỉ đạo của Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã rà soát, lập danh sách đoàn viên thuộc đối tượng theo quy định bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trình CĐVC tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ.

Ngay khi có quyết định của Công đoàn viên chức tỉnh, thừa ủy quyền của Công đoàn viên chức tỉnh, Ban Chấp hành CĐCS Cục THADS đã kịp thời trao số tiền hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn cơ quan bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đây là việc làm thiết thực có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của tổ chức Công đoàn, sự quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị.

                                                                                                      Oanh Phan - BCHCĐCS Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: