Sign In

BA CHẼ - KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

30/07/2020

BA CHẼ - KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
      Sáng ngày 15/7/2020, Đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động huyện Ba Chẽ đã tiến hành kiểm tra công tác công đoàn tại Chi cục Thi hành án dân sự.                                        

      Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện – Trưởng đoàn. Cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự và đại diện cấp ủy của Chi cục Thi hành án dân sự.
      Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và việc quản lý sử dụng Tài chính công đoàn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.
      Kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra của Liên đoàn lao động huyện đã đánh giá cao việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc quản lý sử dụng Tài chính công đoàn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự.
      Thông qua việc kiểm tra đã giúp Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự bám sát triển khai hotạ động Công đoàn tốt hơn và bổ sung định hướng kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động tại đơn vị. Qua đó, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn, động viên khuyến khích đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Các tin đã đưa ngày: