Sign In

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN ĐẦM HÀ

27/08/2021

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN ĐẦM HÀ
        Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của VKSND huyện Đầm Hà, từ ngày 24/8/2021 đến ngày 25/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà đã kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.
          Theo đó, Đoàn kiểm sát gồm có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; đồng chí: Hoàng Đức Anh – Kiểm sát viên là thành viên; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện đồng chí: Đặng Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia đoàn kiểm sát.
          Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà có các đồng chí: Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng; đồng chí Đinh Văn Tâm – Phó chi cục trưởng và các đồng chí thư ký thi hành án, kế toán trong đơn vị.
          Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Viện trưởng đã thông qua Quyết định và kế hoạch số: 01/QĐ-VKSDH ngày 05/8/2021 về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà với các nội dung kiểm sát như: các bản án,quyết định đã có hiệu lực pháp luật, các vụ việc của năm trước còn tồn đọng chưa thi hành hoặc chưa có điều kiện thi hành, hoãn thi hành án và những việc khác theo quy định; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thu- chi, quản lý tài sản, xử lý và giải quyết tiền thi hành án; tang vật trong các vụ việc đã có bản án, quyết định có hiệu lực hoặc đang trong quá trình giải quyết; việc mở, ghi chép sổ sách thi hành án.
          Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát.
         
    Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS
          Trên cơ sở báo cáo, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, thời gian ban hành quyết định, việc thông báo thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, chứng từ thu, chi.
          Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, lãnh đạo chi cục đã chỉ đạo, điều hành tốt trong việc tổ chức thi hành án, chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các vụ việc đều được  tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình kiểm sát về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc.
          Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà còn một số tồn tại, vi phạm như: một số sổ sách chưa vào đúng cột mục, còn một vài vụ việc giao quyết định Thi hành án còn chậm thời gian, một số hồ sơ biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí của cán bộ không đúng với nội dung thông báo của Tòa án.
          Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả ,đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Tại buổi thông qua kết luận làm việc Đoàn kiểm sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự và chỉ ra những thiếu sót, vi phạm còn tồn tại và kiến nghị Chi cục Thi  hành án dân sự huyện Đầm Hà khắc phục.

            Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những thiếu sót, vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: