Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả tổ chức họp Liên ngành Tòa án-Kiểm sát- Thi hành án giải quyết hồ sơ thi hành án

30/12/2022

Sáng ngày 27/12/2022, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, liên ngành Chi cục Thi hành án dân sự - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả đã tổ chức họp để bàn biện pháp giải quyết khó khăn trong quá trình thi hành án. Tham gia cuộc họp có Lãnh đạo liên ngành Chi cục thi hành án dân sự - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả; các đồng chí Chấp hành viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ của 3 cơ quanvà đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Cẩm Phả.
 
Nội dung cuộc họp liên ngành nhằm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính cũng như thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội về công tác thi hành án.
 
Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Tuấn Cảnh - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả đã đưa ra những vụ việc còn khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án trên địa bàn để các ngành cùng đóng góp, tháo gỡ nhằm giúp cho công tác thi hành án dân sự, hành chính đạt hiệu quả.
 
Qua cuộc họp lãnh đạo liên ngành Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát và Tòa án huyện đã thống nhất thực hiện quy chế phối hợp, nhằm đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự./
Một số hình ảnh buổi họp 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: